Volby a parlament v 60. letech: Ideologie, švejkovina a pět minut slávy poslance Pružince

28. říjen 2023

Volební studia a volební vysílání bývají adrenalin a lahůdka. Pro profesionály z řad novinářů i pro nadšence z řad angažovaného voličstva. Sčítají se hlasy a přepočítávají se na mandáty. Probíhají rozhovory s ústřední volební komisí.

Média s vděkem hltají názory voličů a jejich priority a přání. Nevěřili byste, ale toto všechno se odehrávalo dokonce i ve volbách roku 1964. Celé to z pochopitelných důvodů bylo pimprlové divadlo. Hra na demokracii a oslava vynuceného konsensu.

K čemu parlament?

Volby v roce 1964 měly svůj nenápadný půvab, řečeno s klasikem. Abychom pochopili jejich atmosféru, musíme se vrátit trochu zpět. V červenci 1960 přijalo Národní shromáždění novou ústavu. Je to dodnes zábavné čtení v tom, jak si neláme hlavu s evidentními rozpory položenými v základním zákoně státu.

Čtěte také

Ústavní zákon č. 100/1960 začíná velkolepou proklamací: „Socialismus v naší zemi zvítězil.“ A ústava také v tomto smyslu překřtila republiku na „socialistickou“. Pravomoci parlamentu (tehdy Národního shromáždění) vypadaly na papíře pěkně: Národní shromáždění je nejvyšším orgánem státní moci Československé socialistické republiky. Ovšem v jiném článku ústavy se jasně psalo: Vedoucí silou ve společnosti je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa.

Jak z toho ven? K čemu vlastně potřebovala KSČ parlament? Jistě – jako klasickou převodovou páku. Ale proč se potom každé čtyři roky obtěžovat s volbami?

…když o všem stejně rozhoduje strana?

Odpověď je relativně jednoduchá – každý totalitní režim, pokud nefunguje vyloženě na bázi vlády hrdlořezů, jak to vidíme v rozvrácených státech a teroristy ovládaných státech, si čas od času dopřeje ten luxus stavět na odiv svou „demokratičnost“.

Čtěte také

Československý parlament samozřejmě po únoru 1948 ztratil své opodstatnění jako zastupitelský orgán, do kterého lidé volí své zástupce a kterému vláda skládá účty. Ale formálně některé pravomoci parlamentu zůstaly, mimo jiné volba prezidenta a schvalování státního rozpočtu.

Jak se především po roce 1963 začaly poměry nejprve v homeopatických dávkách a potom čím dál rychleji liberalizovat, snažil se i nový předseda parlamentu Bohuslav Laštovička přece jen – a bylo to v zásadě na přímý popud Novotného i nejvyšších stranických pater – parlament lehce rozhýbat a přimět toto těleso k větší aktivitě. Totéž se mělo týkat takzvaných Národních výborů či chcete-li převodových pák na úrovni místní a krajské samosprávy.

Když se něco nepovede, nejedeme v tom sami

Jednou z hlavních příčin postupné liberalizace 60. let se stala špatná hospodářská situace, ve které se Československo ocitlo na přelomu 50. a 60. let. Třetí pětiletka v zásadě zkrachovala a byla 12. sjezdem KSČ v roce 1962 uložena k ledu, vzhledem k naprosto nerealisticky nastavenému plánu hospodářského vývoje i nově plánovaných výrobních kapacit.

Čtěte také

Byl to jednoznačně důsledek prvních deseti let komunistického hospodaření. Režim zničil soukromý sektor a vydrancoval úspory obyvatelstva skrz měnovou reformu v roce 1953, a pak zákonitě dojel na setrvačník do stádia, kdy už nebylo z čeho brát. Situace došla tak daleko, že sám Antonín Novotný cítil nutnost začít si chránit další politickou existenci a provedl některé kádrové změny ve vládě i předsednictvu strany.

Jak konstatuje profesor Ondřej Felcman z Univerzity Hradec Králové, odborník na československý parlamentarismus 60. let: „Obrovské investiční aktivity, které měla pětiletka realizovat, se nedařilo plnit už v jejím prvním a druhém roce.

Nové závody, které měly být postaveny, nebudou na konci pětiletky vyrábět zboží, se kterým se počítalo. A společně s konstatováním, že pětiletka je neúspěšná, se objevuje mnoho námětů, jak změnit celkovou atmosféru v zemi. Včetně toho, že je potřeba řešit rehabilitace jakožto už proslulého kostlivce ve skříni.“

Čtěte také

Novotný začal tedy situaci řešit aspoň kosmetickými personálními změnami, odstranil z vedení strany i z vlády řadu svých bývalých souputníků. Místo nich přicházejí lidé s poněkud lepším vzděláním (za všechny jmenuje třeba premiéra Jozefa Lenárta nebo jeho nástupce Oldřicha Černíka), než měli původní dělničtí kádři.

Profesor Felcman dodává: „Vedení strany začíná mít pocit, že pokud má nadále držet situaci pevně v rukou, bude zároveň muset připustit, že lidé budou mít možnost víc vstupovat do věcí a podílet se na veřejném rozhodování.“

Můžeme to říct ještě jinak: KSČ se snažila rozprostřít odpovědnost za své vládnutí do vícero stran – do parlamentu, do Národních výborů, a dokonce přenést odpovědnost za život v „socialistické vlasti“ i na každého jednotlivce. A tedy i voliče. To se projevilo i na formální atmosféře voleb v roce 1964.

Podporujte svého poslance aneb Urna splněných přání

Nesmíme si myslet, že byla opuštěna jednotná kandidátka. Kandidáti se vybírali „pečlivě“ na předvolebních schůzích a „numerus clausus“ pro nestranické kandidáty zůstal samozřejmě dodržen.

Čtěte také

Ale je zajímavé, jak často se ve vysílání z volebního dne roku 1964 objevují floskule v tom smyslu, že volební urna je sice „urna splněných přání“, ale samo sobě jít k volbám nestačí.

Objevují se výzvy voličům, že mají být svým kandidátům i po zvolení nablízku, pomáhat jim nebo je dokonce kontrolovat. Z atmosféry rozhovorů často natáčených přímo ve volební místnosti (!) je dobře cítit jak lehce znechucenou švejkovinu, ale i touhu hlavně mladých lidí, aby se poměry v zemi konečně začaly měnit k lepšímu.

Zároveň bylo poněkud žinantní, že volební účast se dala stabilně čekat ve výši 99, 9 procenta. Na tuto skutečnost dokonce reagoval ve svém nehorázném rozhlasovém vystoupení v pořadu „Živá slova“ kandidát Vilém Nový, když komentoval neexistenci opozice v československých poměrech: No dobrá, ale co máme dělat, když u nás bankéři, statkáři a průmyslníci nejsou? Mají snad dělníci a rolníci dělat opozici sami proti sobě?!

Čtěte také

Archivní materiály z posledních voleb před rokem 1968 byly cenzurou standardně proceděné. Ale existuje svěží výjimka, která se zcela vymyká oficialitám: autentický rozhovor z pořadu „Mikrofon mladých“.

Protagonistkou je mladá krasobruslařka a zároveň lékařka, tehdejší kandidátka do Národního výboru v Kolíně Jitka Hlaváčková – Šimonová. Ne že by šlo o kdovíjak podvratný materiál. Ale ten rozhovor, natočený čistě v soukromí kolínské svobodárny, s nevšedním půvabem odhaluje okolnosti a atmosféru předvolebních schůzí, poctivou snahu jí samotné změnit něco k lepšímu a zároveň sebeironii, která předem ví, že to nebude lehké.

Je to reálný obraz toho, jak jsme byli v polovině 60. let pořád ještě na půli cesty ke svobodnější společnosti.

Necháváme je šlapat a ničit v našich plodech práce

Národní shromáždění bylo tedy zvoleno, na podzim 1964 navíc potvrdilo prezidenta Novotného ve funkci, a jelo se zdánlivě dál podle zavedeného mustru.

Čtěte také

Formální schvalování rozpočtu, chabá práce ve výborech, poslanci se scházeli několikrát za rok, nepobírali za to žádný plat a prakticky jen plnili funkci fíkového listu absolutní moci KSČ.

Ale v roce 1967 došlo na půdě parlamentu k aféře, kterou nikdo nečekal. Zjevně na popud stranických konzervativců vystoupil dosud neznámý poslanec Jaroslav Pružinec jménem 21 poslanců s tvrdým útokem na dvě filmová díla československé nové vlny: Sedmikrásky a O slavnosti a hostech. A to slovníkem, který si ničím nezadal s 50. lety, včetně argumentace pohraniční stráží.

Z Věry Chytilové a Jana Němce udělal poslanec Pružinec třídní nepřátele. Kdyby bylo po jeho, šli by nejspíš před soud. Přesně v duchu slov, kterými Sedmikrásky končí: Tento film je věnován těm, kteří se rozhořčují pouze nad pošlapaným salátem.

Čtěte také

Ale doba se přece jenom změnila. Pružincova interpelace byla vzata na vědomí, ministr kultury a předsednictvo Národního shromáždění věc formálně projednalo, ale vůči tvůrcům nebyla uplatněna žádná sankce, rozhodně ne toho druhu, jakou soudruh poslanec očekával. Umělecká svoboda a společenská atmosféra léta 1967 už byla jiná než na začátku 60. let.

Ke skutečné rehabilitaci parlamentní práce v Národním shromáždění dojde pak až v průběhu roku 1968. A dopadne to jako obvykle špatně. Ale o tom až příště…

autor: Jan Sedmidubský
Spustit audio

Související