Klub angažovaného myšlení, Lidé, život, doba, Koho chcete slyšet. Zlatá šedesátá v rozhlase

3. březen 2023

Volná tribuna, Klub angažovaného myšlení, Lidé, život, doba, Kulatý stůl, Koho chcete slyšet. Tak se jmenovaly rozhlasové pořady 60. let. V období pražského jara se svobodně věnovaly tématům do té doby zapovězeným. Některé z pořadů se dochovaly v rozhlasovém archivu. Je mezi nimi třeba rozhlasová beseda Kulatý stůl z roku 1965, kde se diskutovalo o parapsychologii a mimosmyslovém vnímání. Na západě tehdy módních směrech, které se dostaly i k nám.

O několik let dříve by byly šmahem odsouzené jako buržoazní pavěda. V roce 1965 se o nich debatovalo. Dva zastánci parapsychologie usedli ke kulatému stolu proti dvěma skeptikům.

Klub angažovaného myšlení. Posluchač jako dramaturg

Od roku 1967 rozhlas vysílal unikátní diskusní pořad Klub angažovaného myšlení. Posluchači se mohli stát jeho členy a jako takoví pak hlasovat o tématech, o kterých v rozhlasovém vysílání klubu budou diskutovat odborníci.

Čtěte také

Byly to docela náročné náměty. Například: smysl života, lidské štěstí, vlastenectví. Pořad si navzdory tomu získal oblibu. Po roce existence se do Klubu přihlásilo na dva tisíce posluchačů. Události začátku roku 1968 daly Klubu novou dynamiku. Začala se v něm probírat témata, která během pražského jara rezonovala ve společnosti nejvíce.

Jako například politické rehabilitace, podstata socialismu nebo svobodné volby. V Klubu se tak zcela otevřeně hovořilo o tom, zda nezrušit politický monopol komunistické strany a nezavést svobodnou soutěž stran. Myšlenka, kterou by ještě o pár měsíců dříve (ani potom) vůbec nebylo možné ve vysílání beztrestně vyslovit.

Svoboda ptát se

V březnu 1968 začal Československý pořad vysílat nový pořad. Jmenoval se Koho chcete slyšet? A jeho dramaturgy byli opět sami posluchači. Ti mohli psát, kterou osobnost by rádi slyšeli ve vysílání, a poslat otázky, které by jí chtěli položit.

Čtěte také

Nejžádanějšího člověka pak rozhlas pozval do studia. Nejžádanější byl tehdejší první tajemník komunistické strany Alexander Dubček, otec reformy Ota Šik, ministr spravedlnosti Alois Neumann a další. Posluchači jim opět kladli dotazy, jaké byly ještě před rokem nemyslitelné. Moderátoři se nebáli na zpovídané tlačit, když se vykrucovali. Dnes běžná věc, tehdy něco neslýchaného.

Dalším z pořadů charakteristických pro období pražského jara byl publicistický cyklus Lidé, život, doba. Ten se kriticky díval na nejrůznější jevy. Poukázal třeba na to, že lidé zneužívají demokratických změn k tomu, aby si to vyřizovali s lidmi, kteří jim leží v žaludku. I navzdory tomu, že tito lidé se ničím neprovinili.

Čtěte také

V jiném vydání zase Lidé, život, doba upozorňuje na nespravedlivé výkupy domů, které má v budoucnu zatopit vodní nádrž Želivka. Lidé z obcí, které měla pohltit voda, totiž za své domy dostávali příliš málo peněz na to, aby si za ně pořídili nové bydlení. Tak ostrá společenská kritika byla opět dříve těžko představitelná.

Ukázky z těchto pořadů si poslechněte v dalším vydání Archivu Plus.

Spustit audio