Budou psychedelika lékem na deprese? Než zaberou antidepresiva, trvá to měsíce, u nové léčby je úleva okamžitá, popisuje psychiatr Horáček

19. březen 2023

Účinek psychedelických látek u lidí s duševními problémy dlouhodobě zkoumá Národní ústav duševního zdraví. „Stejné změny, které navozují antidepresiva až za několik týdnů, psychedelika navodí v řádu hodin,“ říká neurobiolog a profesor psychiatrie Jiří Horáček z Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Souvisí to s expresí genů v mozkových buňkách a taky s růstem synapsí, které tyto látky bezprostředně stimulují,“ vysvětluje.

Čtěte také

Druhým důvodem je podle psychiatra to, že běžně stojí mezi realitou okolo nás a naším prožitkem celá řada různých psychologických mechanismů. Od dětství se učíme reagovat na svět. Učíme se, co je bezpečné a co nikoliv, kde čerpat energii, čeho se bát atp. Většina z těchto schémat je výhodná, některé ale způsobují úzkost.

„Psychedelika umožňují nahlédnout realitu právě bez těchto schémat, která se farmakologicky rozpustí. Během sezení s psychedelickou látkou má člověk možnost setkat se sám se sebou takový, jaký by byl, kdyby se třeba v dětství nesetkal s nějakým traumatem. To je psychologicky nesmírně osvěžující a zdravé, a právě na tom psychoterapie může stavět,“ říká.

Co člověk může během sezení prožívat? Je to nutně příjemná zkušenost?

Člověku se také můžou znovu objevit dřívější traumata. To ovšem neznamená, že to není pozitivní z pohledu klinického efektu. V tom je rozdíl oproti rekreačnímu užívání psychedelik.

Čtěte také

Ty jsou charakteristické tím, že krátkodobě a dočasně mění lidskou psychiku. Mění vnímání, člověk může mít geometrické iluze, jiné sluchové vnímání, typické jsou synestezie. Při té je možné slyšet obrazy, vidět hudbu, čichat tvary, apod. To souvisí s působením psychedelik v mozku.

Druhá složka, která se mění, je emotivita. Může přijít extatický stav, vytržení. Ale není tomu tak vždy. Může se objevit i takzvaný „bad trip“, jde o nepříjemnou emoční reakci.

Do třetice dochází ke změně myšlení, která člověku umožňuje vidět jeho situaci v jiném světle. Naše myšlení je běžně přednastaveno, jsme naučeni nějakým způsobem myslet.

Psychedelika to myšlení dočasně osvobodí a my svět nahlédneme z jiného úhlu, do kterého bychom se jinak nedostali. Ty zajímavé vhledy, ke kterým může docházet, jsou potom další složkou, na které v psychoterapii stavíme a která je velmi zásadní.

Komu může léčba opravdu pomoci?

V současnosti hodně pracuji s klienty, kteří mají depresi při nějakých onkologických onemocněních, kdy je člověk například vystaven nepříznivé prognóze, je v ohrožení života.

To přináší úzkostné pocity a v takovém stavu psychedelika můžou zásadně pomoci. Mění pohled na životní situaci, odezní příznaky deprese, bez toho, aby se tělesná nemoc jakkoliv změnila.

Co vlastně pacient zažívá? 

Někteří kolegové se domnívají, že tyto látky samy o sobě nesou vhledy. To je také důvod, proč je v historii řada kultur tzv. zbožšťovala, dávala jim vysokou spirituální hodnotu. Dodnes to pozorujeme u amazonských indiánů.

Čtěte také

Osobně se nedomnívám, že tomu tak je. Ty látky jsou chemicky velmi jednoduché, v podstatě je to pár uhlíků, vodíků a nějaké radikály. Jsou to uvolňovače toho, co v nás už je.

Ukazují, kým bychom mohli být, kdybychom neprožívali svět pod nánosem kulturních, rodinných a dalších traumatizací a naučených neurotických mechanismů. Psychedelika nám ukazují, kdo jsme a kdo bychom mohli být.

Psychedelika se primárně používají při léčbě deprese. U jakých dalších diagnóz je možné je využít?

Zkoumáme například látku MDMA, která nemá úplně pravé psychedelické vlastnosti, ale je psychedelikům blízká. U ní pozorujeme poměrně dobré výsledky u posttraumatické stresové poruchy (PTSD).

Je vyvinuta zvláštní asistovaná psychoterapie touto látkou, u které to vypadá, že by mohla velmi rychle ulevovat od příznaků PTSD. V tomto případě se jedná o indikaci ještě zajímavější, než je deprese. Tu totiž dokážeme léčit.

Čtěte také

Problém spočívá v tom, že než zabere standardní léčba antidepresivy, trvá to měsíc až dva. To je dlouhá doba. Při léčbě psychedeliky se úleva dostaví okamžitě, to znamená ten samý den, případně den po něm následující.

V případě posttraumatické stresové poruchy je situace závažnější, na ni příliš efektivní možnosti léčby nemáme. Je to porucha, která vzniká v reakci na zásadní stres. Teď očekáváme naprostou epidemii pacientů v souvislosti s Ukrajinou. Látka MDMA by v tomto případě byla velmi nadějná.

Třetině lidí s depresí nezabírají antidepresiva ani jiná standardní léčba. Jak fungují u lidí s duševními problémy? Jak vypadá psychedeliky asistovaná terapie? A proč jsou v Česku psychedelika mimo lékařské využití nezákonná? I na tyto otázky odpovídá pořad Zaostřeno Zuzany Machálkové.

Spustit audio

Související