Rok 1970: Poučili jsme se… Dokument, který potvrdil nástup normalizace

18. červenec 2018

Dne 10. prosince 1970 schválilo plenární zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa dokument s názvem Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, který oficiálně potvrdil nastoupený kurs „normalizace“.

Poprvé byl dokument oficiálně zveřejněn v československém tisku 14. ledna 1971. Jeho text se stal závaznou normou pro interpretaci událostí let 1968 a 1969 a podkladem rozsáhlých prověrek v komunistické straně v rámci takzvané normalizace.

Dokument označoval politické a společenské uvolnění jara a léta 1968 za kontrarevoluci a vstup vojsk Varšavské smlouvy prezentoval jako bratrskou internacionální pomoc. Nezkrácená verze Poučení měla 1500 stran. Na jeho vzniku se významně podílel i hlavní ideolog KSČ Vasil Biľak (1917-2014)

Čistky ve straně i společnosti

Gustáv Husák – politický vězeň i symbol normalizace

Generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák vítá sovětského vůdce Leonida Brežněva, který přiletěl do Prahy na zasedání členských států Varšavské smlouvy (24. 1. 1972)

Krátce po poledni přesně před čtvrtstoletím zemřel v bratislavské nemocnici ve věku 78 let bývalý československý prezident Gustáv Husák. Příčinou jeho smrti bylo selhání srdečního, cévního a dýchacího systému. Svou abdikaci a vyloučení z KSČ přežil jen o necelé dva roky, které strávil v ústraní v rodinné vilce v Bratislavě.

Přijetím Poučení se uzavřela první vlna rozsáhlých čistek, které se do té doby omezovaly jen na nejvýraznější představitele takzvaného pražského jara a na „očistu“ samotné strany. Od ledna 1971 mohl být potrestán každý, kdo se odmítl jazyku dokumentu alespoň formálně podřídit. V normalizační společnosti mohl očekávat problémy počínaje ztrátou zaměstnání, kariérním pádem, zákazem studií a dalšími represemi.

V květnu 1971 pak potvrdil závaznost Poučení 14. sjezd strany. Na dalších téměř dvacet let se pak Poučení stalo dokonce povinným studijním materiálem na všech středních školách v Československu. Komunistickou stranu opustilo či muselo po roce 1970 opustit podle Ústavu pro studium totalitních režimů 27 procent členské základny – 474 tisíc komunistů.

Po prověrkách uvnitř samotné KSČ se uskutečnily čistky i v dalších politických stranách a společenských institucích. Z veřejného života bylo vyloučeno přes 300 tisíc nekomunistů, o své funkce přišlo kolem 700 tisíc členů KSČ a ze zaměstnání bylo podle historika Karla Kaplana propuštěno nebo na podřadnou práci přeřazeno až 350 tisíc lidí.

Dokudrama s názvem Poučili jsme se… napsal Lukáš Csicsely, v režii Simony Nyitrayové účinkují Alena Sasínová, Robert Finta a Pavla Gajdošková.

Proč bylo Poučení sepsáno, kdo byl jeho autorem a co přineslo obyvatelům Československa, na to se Veronika Kindlová ptala historika Jaroslava Rokoského z Ústavu pro studium totalitních režimů.

autor: David Hertl
Spustit audio

Související