Listopad 1989: Padla Berlínská zeď

7. listopad 2019

Berlínská zeď byla nejznámějším symbolem studené války. Po skončení 2. světové války bylo Německo rozděleno do čtyř okupačních zón, město Berlín pak do čtyř sektorů. V květnu 1949 byla na území západních okupačních zón založena Spolková republika Německo. 

V říjnu téhož roku byla v sovětské zóně vyhlášena Německá demokratická republika. NDR začali opouštět lidé odcházející do SRN, většinou přes Berlín, kde hranice probíhala středem města a nebyla tak snadno kontrolovatelná. A proto se NDR rozhodla v centru města postavit zeď.

Došlo k tomu v srpnu 1961. Zeď dělila východní a západní Němce dlouhých 28 let. Padla až 9. listopadu 1989. V této době se odehrává také dokudrama Mileny Štráfeldové. Hlavními hrdiny jsou členové jedné řadové východoberlínské rodiny…

Dokudrama napsala Milena Štráfeldová. Dramaturgie Jan Sedmidubský, v režii Martiny Schlegelové účinkovali Daniela Šišková, Jiří Untermüller, Václav Švarc a Dana Verzichová. Mistr zvuku Michal Kolář, natočeno v Českém rozhlase České Budějovice.

Jak vůbec vypadala koexistence totalitního režimu komunistické NDR a západního demokratického Berlína před stavbou Berlínské zdi a po ní? Podrobnosti probíral s historikem Miroslavem Kunštátem Pavel Hlavatý.

autoři: Jan Sedmidubský , Milena Štráfeldová , Pavel Hlavatý , jpr
Spustit audio

Související