Alkoholismus po česku. Jeho počátky sahají do 18. století, dnes rizikově pije 1,5 milionu Čechů

27. srpen 2022

Prvního klienta na záchytce u Apolináře v Praze přivítali po třech dnech od jejího otevření. Alkohol provází člověka odjakživa. Podle Karla Černého z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků Univerzity Karlovy, pili zkvašené šťávy už předkové lidí.

Do české společnosti se alkohol etabloval ve středověku. Díky geografické poloze se v Čechách pilo pivo, víno i medovina. Zvláště víno naši předkové považovali za zdravý nápoj. Problémem naopak byla voda, která byla často závadná a způsobovala zdravotní problémy.

Čtěte také

Společnost ve středověku a v raném novověku alkohol a závislost na něm jako problém nevnímala. Lidé se dožívali podstatně nižšího věku, a tak si nestihli zdevastovat tělo alkoholem. Nadměrné pití bylo navíc problémem jen toho, kdo nedokázal požívat alkohol přiměřeně.

Počátky závislosti jsou spojené s technologií destilace a jejím masovým rozšířením v 18. a 19. století. Souvisí to i s pěstováním brambor, které se často používaly jako základní surovina právě k destilaci. Alkoholismus se tak postupně stal celospolečenským problémem.

Spolky střídmosti a první záchytka

Koncem 19. a začátkem 20. století vznikají první spolky střídmosti a další iniciativy, které bojují proti pití alkoholu.

Střídmé požívání alkoholických nápojů podporovali i oba prvorepublikoví prezidenti. Jejich komunističtí nástupci měli často sami problémy s pitím a alkoholismus ve společnosti stále sílil.

Nemocnice u Apolináře, Klinika adiktologie (první česká záchytka, 1951)

První protialkoholní pracoviště v Československu vzniklo v roce 1948 v Praze u Apolináře, o tři roky později na něj navázala i první záchytka. Vedl je průkopník boje proti alkoholismu u nás lékař Jaroslav Skála.

Problémy se závislostmi dnes u Apolináře pomáhá řešit Klinika adiktologie, která vznikla v roce 2012. Podle jejího primáře Petra Popova u nás rizikově pije 1,5 milionů lidí. Alkohol je navíc ze všech návykových látek nejnebezpečnější a závislost na něm vzniká často velmi nenápadně.

Celý pořad Jiřího Zemana si poslechněte v audiozáznamu.

autor: Jiří Zeman
Spustit audio

Související