Tvoje tělo je tvoje. Lektoři na školách podporují schopnost nastavení hranic v intimitě

10. červen 2024

„Sexualita je normální zdravý projev našeho vývoje. Otevřenost je dobrým základem a sexuální výchova by měla začít od narození. Ideální by bylo, kdyby i rodiče prošli kvalitní sexuální výchovou. Pokud jsou v komunikaci s dětmi otevření od malička, jsou základní otázky vyřešené. Dítě se ptá a spokojí se se základní odpovědí, pokud ne, ptá se dál,“ vysvětluje v Reparátu Petra Sovová, lektorka kurzů Zdravé dospívání.

„Mám docela dobré zprávy: Nemyslím, že by byl stav na školách v Česku špatný,“ doplňuje Sovová, která s kolegy a kolegyněmi lektoruje program Zdravé dospívání pro různé věkové kategorie.

Petra Sovová, lektorka kurzů Zdravé dospívání

„Jsou základní školy, kde se o pornografii na prvním stupni nemluví a děti nevědí nic o tématech, která hýbají společností,“ zdůrazňuje.

„Děti a dospívající vnímají témata spojená s intimitou různě. Někde jsou zvyklí komunikovat otevřeně, mají skvělou slovní zásobu. Někdy je trochu matoucí pojem sexuální výchova, protože se nevěnujeme pouze sexu. Osobně mi připadá nejdůležitější téma ,Tvoje tělo je tvoje‘ – ty si s ním můžeš dělat, co chceš, ty za něj máš odpovědnost, rozhoduješ, kdo se tě může nebo nemůže dotýkat.“

„Rozšiřujeme to i na téma ve zdravotnictví. Vztahy, hranice a vnímání vlastního těla. To všechno je důležitá součást sexuální výchovy a samozřejmě komunikace, tedy co se komu líbí, nebo nelíbí,“ říká lektorka. 

Vymezení hranic a otevřená komunikace

„Začínáme příběhem těla pro žáky mateřských a základních škol. Pak jsou další přednášky pro různé stupně základní školy, nabízíme je i středním školám. Nejčastěji nás poptávají základní školy, program je v souladu s kurikulárními dokumenty ministerstva školství a odráží aktuální doporučení Světové zdravotnické organizace. Ty doporučujeme jako výchozí materiál všem vyučujícím,“ říká lektorka kurzů Zdravé dospívání.

Čtěte také

„Jsme zvyklí upozorňovat děti na rizika porna a víme, že se s pornem podle statistik děti setkají mezi 6. a 10. rokem poprvé. A přesto jsou školy, kde toto téma vůbec není. Na prvním stupni často děti nevědí nic o tématech, která hýbou společností – a neznají například ani kauzu odsouzeného Dominika Feriho," popisuje zkušenosti ze základních škol.

Znásilnění u nás zažije každý rok 12 tisíc žen. Škola může být bezpečným místem pro respektující diskusi o sexuálním jednání. Prevenci sexuálního a sexualizovaného násilí se věnuje organizace Konsent, která nabízí různé návody pro vyučující.

Jak učit sexuální nauku? Co je sociální sexuální výchova? Co pomáhá dětem získat sebedůvěru otevřeně komunikovat o dospívání a intimitě? Jaký vliv může mít otevřená diskuse o sexu a vztazích na klima ve třídě? Poslechněte si Reparát.

Spustit audio

Související