Přál bych si, aby každý vnímal své zdraví jako hodnotu, uvažuje lékař Tomáš Šebek

1. únor 2022

„Primárně jsem se snažil definovat to, co by mělo znamenat zdraví. A tím se skutečně s řadou mnohem chytřejších a lepších kolegů různých nejen zdravotnických odborností zabýváme,“ říká chirurg Tomáš Šebek. Lékař se zkušenosti ze zahraničních humanitárních misí dodává, že ho zajímá zdraví, ne zdravotnictví. „Zdravotnictví v Česku vnímáme trošku jako správu nemocnic, správu systému – a tak by fungovat nemělo. Měla by to být správa zdraví.“

„A protože jsem měl dojem, že se zdraví nikdo tak úplně nevěnuje, zatímco se intenzivně věnujeme zdravotnictví, tak jsem toto téma malinko dostal do veřejného prostoru. Chtěl bych, aby populace v Česku byla zdravější.“

Teď se chováme jako krtek – máme dojem, že to je dobré, ale jsou to spíš emoce než data.
Tomáš Šebek

Programové prohlášení vlády Petra Fialy (ODS) Šebek hodnotí jako krok správným směrem. „Jsme ale na začátku,“ uvažuje.

„Jsem v tomto skromný a myslím, že ministr zdravotnictví má před sebou ještě mnohé týdny a roky. A doufejme, že bude konzistentní a že to bude jeden člověk, což by tedy zdravotnictví velmi prospělo,“ doplňuje.

Čtěte také

„V programovém prohlášení je i z mého pohledu velmi zajímavá otázka digitalizovaného zdravotnictví. Jestliže to máme naplnit do roku 2025, k čemuž jsem mírně skeptický a přál bych si, aby to bylo aspoň do roku 2030, tak si myslím, že je to velmi dobrý krok směrem dopředu, Protože se zprůhlední data.“

„Budeme vědět, co vlastně děláme. Teď se trošku chováme jako krtek – máme dojem, že to je dobré, ale jsou to spíš emoce než data. Takže když budou zdravotnictvím data proudit mnohem lépe, transparentněji, budeme celý systém integrovat a propojovat, tak si myslím, že je to docela dobrý podnět, který může sekundárně, byť se bavíme o jedničkách a nulách, zlepšit kvalitu péče a její dostupnost. A to už by samo o sobě stačilo, kdyby se to odehrálo, na to, že budou všichni tleskat,“ uvažuje Šebek.

Nová vize pro zdraví?

Podle lékaře ale rezortu zdravotnictví chybí vize, přestože například program Zdraví 2030 existuje už od minulého ministra.

„Myslím, že teď tam jsou určitě pozitivní náznaky. Například na prevenci už nebudeme vynakládat pouhá dvě procenta z celkového financování zdravotnictví, ale budou to čtyři procenta. Já bych si přál, aby to bylo šest, osm, možná deset. To proto, aby se to na populaci projevilo rychle.“

Přál bych si, abychom začali vnímat zdraví jako pragmatickou hodnotu.
Tomáš Šebek

Nová vize by měla vycházet z jednouchých hesel:

„Stačí říct, že změníme paradigma, že tady draze léčíme, na to, že levně preventujeme. K tomu by těch pár procent navíc, které se budou, doufám, do prevence promítat, mohly dobře sloužit. Nastartovat různé další screeningové programy – teď například poběží nový na karcinom plic.“

Čtěte také

A pokračuje: „To jde ale o takzvanou sekundární prevenci. Já bych si hrozně přál, abychom začali, každý jeden z těch 10,5 milionů lidí, kolik nás v Česku je, vnímat zdraví jako pragmatickou hodnotu, kterou si je potřeba udržet,“ nabádá.

Šebek se totiž domnívá, že vlastně stále nevíme, co znamená zdravý životní styl. „Oni to neví. Stejně je to s finanční gramotností, kdy máme problém si uspořádat vlastní finance, což je naprosto pragmatická věc.“

„Shodou okolností i ty finance souvisejí se zdravím v každé jedné domácnosti. Budu-li zdravější, budu pravděpodobně lépe splácet závazky, například hypotéku. To znamená, že to lidé nevědí. Nejsem přesvědčený, že by zdravotní gramotnost v ČR roku 2022 byla dobrá. Tady je potřeba ještě spoustu věcí odpracovat,“ nabádá.

Osobní odpovědnost za zdraví

„To, co by dál mohla odpracovat nová vláda a současný ministr, je systém zdravotního pojištění, který by se mohl změnit ve smyslu pozitivního přístupu k lidem, kteří skutečně se svým zdravím pracují jako se základní hodnotou.“

Lékař by si představoval, kdyby systém veřejného zdravotního pojištění měl dvě složky – jednu klasickou, stávající a druhou pro lidi s aktivním postojem ke svému zdraví.

Čtěte také

„Přál bych si, kdyby na stůl přistály návrhy, které by mohly bonifikovat lidi a výrazně je motivovat k tomu, aby změnili své chování. A kdybychom šli ad absurdum, k teoriím v rovině sci-fi, tak si představte zaměstnavatelé, který řekne: ,Ty kouříš, tak já za tebe budu například odvádět menší odvody.‘ Ale to už jsme v extrému a tohle je nekýžený stav, nicméně myslitelný a určitě zazněl – když ne veřejně, tak někde v kuloárech.“

Česká společnost tak potřebuje nově nastavit pohled na vlastní zdraví. „Na jedné straně cílenou kampaní, cíleným vzděláváním, na straně druhé je třeba s lidmi metodicky pracovat a začít je dostávat do hry pomocí různých nástrojů.“

A jak? „Třeba mít na ruce chytré hodinky, které vám trošku ,skáčou do života‘ – a které vám dvakrát třikrát denně řeknou, že jste ještě neušel svých 10 tisíc kroků. Sice to je otravující, ale ono vás to začne nutit. To je jen jeden z příkladů, ale máme techniku nebo technologie, ale ještě je neumíme pořádně využívat,“ uzavírá Tomáš Šebek. 

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.

autoři: Barbora Tachecí , lup

Související