Filozof Němec: Ruský režim jsou bandité, rozumí jen síle. Každý, kdo zná tu juntu, to potvrzuje

29. duben 2022

Zatímco ruské ostřelování civilních cílů, vraždy, znásilňování a rabování na Ukrajině odsoudila velká část světa, v Rusku válka zvýšila popularitu prezidenta Vladimira Putina u veřejnosti. „Nečekal jsem, že Rusko bude skutečně postupovat takto brutálně před očima světové veřejnosti,“ přiznává filozof Václav Němec.

Zároveň ale dodává, že ten, kdo skutečně sledoval Putinovo chování v posledních dvaceti letech, by tím překvapen být neměl a bylo chybou našich politických představitelů, že nás na nebezpečí nepřipravovali.

Čtěte také

„Putin se dostal k moci tak, že nechal tajnou službu FSB vyhodit do povětří několik civilních domů v Rusku a tím ospravedlnil brutální válku v Čečensku. Už tam vlastně předváděl to, co dneska předvádějí na Ukrajině. Následovala Gruzie, Ukrajina, pak krvavé angažmá v Sýrii. Kdo cudně neodvracel zrak od toho, co Rusko dělá, by neměl být překvapen,“ doplňuje.

Když se vedení země i občané od zla nedistancují, zakládá to pravděpodobnost, že se budou chovat podobně.
Václav Němec

Němec upozorňuje i na to, že v Rusku po pádu komunismu neproběhla žádná sebereflexe. Na rozdíl třeba od Německa, které se s nacistickou minulostí vyrovnalo:

„Když už v nějaké zemi je takováto kontinuita zla a vedení země i občané se od toho nedistancují, zakládá to pravděpodobnost, že se budou chovat podobným způsobem. A to se bohužel děje.“

Barbarství spočívá v tom, že nerespektujeme základy své vlastní civilizace.
Václav Němec

Poukazuje na to, že Rusko jedná v rozporu se zásadami křesťanských tradic, k nimž se samo hlásí, a přikázáním Nezabiješ, které podle filozofa Emmanuela Levinase hovoří z tváře každého člověka.

„Pak se jedná o barbarský akt, protože barbarství vlastně spočívá v tom, že nerespektujeme základy své vlastní civilizace, podrýváme je a tím boříme řád tradice a civilizace, jíž jsme součástí,“ zdůrazňuje filozof.

Vyloučit z OSN

Rusko podle Němce pošlapává základní normy, na kterých stojí OSN, a mělo by mu proto být pozastaveno členství v Radě bezpečnosti, ale i v organizaci jako takové.

Je to válka proti barbarství. Každá země se musí rozhodnout, jestli chce být na straně civilizace, anebo novodobých barbarů.
Václav Němec

„Jsem dlouhodobě zastáncem toho, že by se měla posílit role těch mezinárodních organizací, které jsou dneska bohužel slabé a bezzubé. Mimo jiné kvůli tomu, že byly vytunelovány takovými zeměmi, jako je Rusko, které tam nerespektuje základní normy a jen prosazuje svoje zájmy,“ uvádí.

Čtěte také

„Je to skutečně válka proti barbarství a tady se musí každá země rozhodnout, ať už je to západní nebo asijská nebo africká, jestli chce být na straně civilizace, anebo novodobých barbarů, kterým se bohužel dostaly do rukou zbraně 20. a 21. století a mohou páchat taková barbarská zvěrstva,“ dodává.

Rusko a Čína nám tady chtějí nastolit svůj nový řád. A vidíme, jak vypadá.
Václav Němec

V posledních 20 letech jsme prý svědky slábnutí vůle prosazovat lidská práva ve světě. A zároveň se Rusko a Čína rozhodly negovat světový řád a vysmívají se mu.

Čtěte také

„Místo toho nám tady chtějí nastolit svůj nový řád. A vidíme, jak vypadá. Prosazuje se bombami a raketami, destrukcí měst a mučením lidí, s pomocí různých gestapáckých band, které posílají do těch měst,“ podotýká.

Nyní je prý třeba si uvědomit, že hodnoty a normy nejsou nic abstraktního, ale jde o základy, na nichž stojíme. „A pokud se jich vzdáme, země se nám propadne pod nohama. Propadneme se do horoucích pekel,“ varuje Němec.

Darebácký stát

Tím, že přihlížíme masakrům, přestože máme možnosti jim zabránit, podle filozofa přejímáme část odpovědnosti. Přestože chápe snahu nejít do konfliktu s jadernou velmocí, Západ by prý měl být razantnější a jednat spolu s širší koalicí zemí mimo NATO.

Čtěte také

„Měly být důraznější pokusy o humanitární akce, ať už letecký most do Mariupolu nebo omezená bezletová zóny s čistě humanitárními účely. Pokud by Rusko útočilo na humanitární konvoje, byla by to jeho odpovědnost a bylo by jasné, na čí straně je vina. A pokud by v takovém případě použilo jaderné zbraně, tak pak už je použije kdykoli a je to vlastně už jedno,“ zamýšlí se Němec.

Jsou to bandité, kteří rozumí jen síle. A všichni, kdo znají Putina a tu kremelskou juntu, tak to potvrzují.
Václav Němec

Rusko označuje za darebácký stát a děláme prý chybu, když se s ním pokoušíme jednat jako s civilizovanou společností. „Jsou to bandité, kteří rozumí jen síle. A všichni, kdo znají Putina a tu kremelskou juntu, tak to potvrzují. Potřebují vidět sílu,“ zdůrazňuje.

„Je chyba, a dokonce bych řekl vina západních politiků, že projevovali dlouhá léta příliš velikou slabost. V Putinovi a kremelské juntě to vyvolalo oprávněný dojem, že je jim všechno dovoleno a že se mohou beztrestně dopouštět těch nejhorších zločinů,“ uzavírá.

Poslechněte si záznam celého rozhovoru v Interview Plus.

autoři: Jan Bumba , ert
Spustit audio

Související