Akční program KSČ: Jako kulhavá kobyla, které ujel vlak dějin

29. duben 2023

V souvislosti s výměnou na postu prvního tajemníka ústředního výboru, kterým se počátkem ledna 1968 stal Alexander Dubček, začala KSČ s přípravou svého nového politického prohlášení, kterým se její politika měla do budoucna řídit. Nenazvala ho kdovíjak přitažlivě: Akční program. To, co v něm stálo, by ještě před několika měsíci vůbec nesmělo proniknout na veřejnost. Proč tedy celý koncept nakonec zapadl?

Už od poloviny 60. let se ve stranických strukturách objevovaly názory, že dosavadní způsoby vládnutí jsou neudržitelné. Kupodivu byla KSČ v té době alespoň interně ochotná naslouchat i akademické sféře, která i po celkové decimaci společenských věd v období 50. let dokázala přicházet s inovativními nápady.

Čtěte také

Cílem bylo, aby KSČ sice nepřišla o mocenský monopol, ale aby se z Československa alespoň na poměry východního bloku stala relativně prosperující země, kde se všem lépe dýchá.

Už během let 1966 a 1967 začalo v tichosti a mimo pozornost veřejnosti pracovat několik týmů, z nichž nejdůležitější byly dva: tým politologa Zdeňka Mlynáře, věnující se úvahám, jak pozměnit politický systém (práce v tomto týmu se zúčastnil i tehdy mladý asistent na pražské právnické fakultě Petr Pithart) a tým pro ekonomickou reformu vedený ekonomem Otou Šikem.

Programové prohlášení pro lepší časy?  

Čtěte také

Na jaře 1968 se práce expertních týmů zúročila – měl se urychleně vypracovat dokument, který bychom dnes mohli přirovnat k programovému prohlášení vlády.

Rozdíly tu samozřejmě byly značné. Akční program měl na dnešní poměry obrovský rozsah, trpěl typickou dobovou rozvláčností a mnohomluvností. A pochopitelně byl plný rozporů.

Na jedné straně se pustil do vcelku rázné kritiky poměrů v zemi, a to i pokud šlo o politiku KSČ vůči nestraníkům, na straně druhé se pokoušel jenom kosmeticky měnit mnohé přežilé mechanismy typu Národní fronty, kde vedle sebe podivným způsobem koexistovaly loutkové „koaliční strana“, lidová a socialistická, vedle různých spolků zahrádkářů a hasičů.

Co s politickou konkurencí?

Čtěte také

Kardinální otázkou samozřejmě bylo, zda pustit do politické soutěže nějaké další konkurenční partaje. Například Zdeněk Mlynář měl jako centrista jasno – navrhoval co nejrychlejší svolání mimořádného sjezdu komunistické strany někdy v květnu 1968, kde by došlo ke kompletní výměně vedoucích funkcionářů.

Mělo by to dvě výhody – Moskva by se nestačila včas zorientovat a zároveň by se tím uklidnila veřejnost, která si čím dál víc přála razantní změny v politice i hospodářství země. A pokud jde o pluralitní demokracii, tam se uvidí, na to je čas v horizontu dalších let. Mlynář uvažoval maximálně o možnosti dvou stran, ovšem k detailnějšímu propracování takové myšlenky v té době nemohlo dojít.

To už nedoženeme

Čas byl ovšem klíčovým faktorem. Dubčekovo vedení se zveřejněním Akčního programu otálelo – v podstatě ležel hotový v zásuvce několik týdnů. Když pak konečně došlo v prvních dnech dubna k jeho zveřejnění, vyzněl už v porovnání s tím, kam se posunulo veřejné mínění, poměrně krotce.

Čtěte také

Mezitím nastala doba, kdy se reformní straničtí funkcionáři hřáli v popularitě při veřejných diskusích a byli v šoku z podpory. Zároveň si ti prozíravější z nich začali uvědomovat, že tato podpora je časově podmíněná a že není jisté, jestli jí budou schopni přetavit v reálné reformní politické činy, které by za něco stály.

Korunu všemu nasadil fakt, že se Dubčekovo vedení s vydatnou podporou veřejnosti i od cenzury osvobozených médií zbavilo překážejícího Antonína Novotného, který 28. března 1968 rezignoval i na prezidentskou funkci.

V tu chvíli bylo zřejmé, že stranické vedení bude muset do budoucna reagovat i na další razantní veřejné výzvy, podněty a prohlášení, které už nebude mít šanci korigovat. Moderátorem diskuse se stal lid, kterým se KSČ v minulosti tolikrát oháněla. A na Akční program už byl málokdo zvědavý.

autor: Jan Sedmidubský
Spustit audio

Související