Zajímám se o životní prostředí i změny klimatu, ale to není totéž, píše ve své knize Ani na to nemyslete George Marshall

10. leden 2023

George Marshall je britský odborník na komunikaci, bojovník za ochranu lesů a deštných pralesů, spisovatel a také stavitel vlastního domku v Oxfordu. „Zajímám se hodně o životní prostředí a změnu klimatu,“ dočtete se v textu nazvaném Ani na to nemyslete. Copak to není totéž? Jedním z důležitých komunikačních odhalení v Marshallově knize je, že právě není.

„Téma skutečně ve veřejném prostoru původně tlačily hlavně environmentalistické organizace, protože se věnovaly znečištění ovzduší. Navíc se tím otevřel prostor i pro kritiku těžby ropy, uhlí, automobilové dopravy, konzumismu, ekonomického růstu a dalších témat, osobně důležitých pro mnoho ochránců životního prostředí,“ analyzuje Marshall.

Opravdu je změna klimatu vzdálená od bezprostředních problémů každého z nás?

Téma začalo být stále více spojováno s významy, které ale do něj vkládali ochránci životního prostředí. Všechny alternativní rámce se dostaly na vedlejší kolej nebo zůstaly nevyslyšeny.

Čtěte také

„Vláda, průmysl i média tomu velice ochotně napomáhaly. Každý z nich měl vlastní motivaci, proč by se změna klimatu měla vymezit jako téma ochrany životního prostředí, s nímž se velice seriózně vypořádají ihned, jakmile vyřeší naléhavější problémy.

Environmentalistům je téma možná blízké, ale pro širší veřejnost může tato spojitost představovat signál, že změna klimatu je vzdálená od jejich bezprostředních problémů. Že jde o luxus, který může zůstat na okraji jejich obav o ekonomiku, pracovní místa, zločinnost a válečné konflikty,“ napsal už v roce 2014 Marshall.

Mnoho z těchto obrazů dokonce ani nevypovídá o životním prostředí, jako spíše o světonázoru environmentalistů.

Našich životů se téma dotýká. Reagujeme na něj, ale nemáme pro něj slova a obrazy, které bychom se nebáli přijmout za vlastní. Podle Marshalla je i toto důvodem, proč řada lidí změnu klimatu prostě raději ignoruje.

Čtěte také

„A je to ještě horší. Mnoho z těchto obrazů dokonce ani nevypovídá o životním prostředí, jako spíše o světonázoru environmentalistů. To je důležitý rozdíl. Lidé s různými hodnotami používají rozdílné knihy kódů se zcela odlišnými, někdy dokonce protichůdnými významy.“

Klimatická změna je velice složitý jev, někdy blízký, někdy vzdálený. Nicméně prst odpovědnosti čím dál více míří na nás samotné a na náš životní styl. A jakmile se vytvoří odpovědnost, rodí se i viník.

Vina plodí odpor. A když hovoříte o odpovědnosti jednotlivých domácností, odpor nabere velmi osobních rozměrů.

Víc si poslechněte v pořadu Ex libris, připravila Daniela Vrbová.

autoři: Daniela Vrbová , lup
Spustit audio

Související