Tomáš Forró: Zlatá horečka. Venezuela jako obraz společnosti před zánikem, kde se nedostatek stal stavem vědomí

23. květen 2023

Venezuela je země s největšími zásobami ropy na světě, přesto musívbenzín dovážet odjinud. Lidé hladoví, žijí v neustálém strachu a po milionech prchají pryč. Vládne tady násilí a chaos. Nefunguje elektřina, internet, nedostává se pitné vody a léků. Kdysi jedna z nejbohatších zemí světa se během pár desítek let pod vládou socialistů propadla mezi ty úplně nejchudší. Vláda splynula se zločinci, armáda s kartely. Jaké jsou důvody rychlého pádu do naprosté anarchie? (Repríza.)

Příčiny tohoto jevu jsou dnes předmětem analýz a odborných diskusí. A také námětem reportážní knihy slovenského novináře Tomáše Forró Zlatá horečka: Venezuela a pád civilizace. Autor je zároveň svědkem i účastníkem příběhu Venezuely, do které se vrací už poněkolikáté. Naposledy v roce 2020 patrně jako jediný zahraniční novinář v době, kdy se z této nebezpečné země stáhly už i poslední neziskové organizace.

Čtěte také

Prostřednictvím knihy se dozvídáme, jak a proč se kdysi pohádkově bohatý stát změnil de facto ve vojenskou diktaturu, která postupně splynula s mezinárodním organizovaným zločinem a teroristickými organizacemi.

Hlavním hrdinou knihy se stane malé domorodé etnikum Pemónů, o jehož existenci lidé na druhém konci země skoro netuší. A přece právě ono je klíčem k pochopení, jak je možné, že dnešní vláda Nicoláse Madura přežívá navzdory obrovskému tlaku zvenčí, ekonomickým problémům a chaosu. Jde totiž o naleziště zlata na jejich území.

Holandská nemoc

Ještě před deseti lety se mohlo zdát, že Venezuele stačí přežít těžké časy po pádu cen ropy, zvládnout krizi a nastoupit další období růstu. Nic z toho se ale nekonalo. Už v 70. letech, v době největší venezuelské prosperity, se projevil jistý paradox. V ekonomice se mu říká „holandská nemoc“ a trpí jí země, které za své bohatství nevděčí rozvinuté ekonomice, ale řekněme výhře v loterii. Například nerostným surovinám. Jak popisuje Tomáš Forró ve své knize, šance a perspektiva pro Venezuelu se dnes hledá jen těžko:

Čtěte také

„Za jistou hranicí únosnosti už člověk přestává vnímat příčiny svého stavu a ztrácí schopnost jeho efektivní nápravy. Situace ve Venezuele dosáhla takové míry nestability, že ji vláda přijala za status quo a jakýkoli pokus o nápravu považuje naopak za katastrofu. Jediné, co zbývá, je čerpat z toho osobní výhody, opatrně balancovat na hraně a nemyslet na to, že jednou se to nevyhnutelně všecko zřítí do propasti.“

„Pochopil jsem, že Venezuela je víc než zhroucený stát. Je to obraz společnosti těsně před jejím zánikem, společnosti, která samu sebe připravila o životní zdroje. Je to země, kde se trvalý a všudypřítomný nedostatek stal nejen materiální realitou, ale doslova stavem vědomí.“

Knihu slovenského novináře Tomáše Forró Zlatá horečka: Venezuela a pád civilizace vydalo v roce 2023 nakladatelství Paseka. Přečetla ji Tamara Kocourková.

autor: Tamara Kocourková
Spustit audio

Související