Odborník: Bodový systém trestá dvakrát, a tak porušuje trestní právo

9. listopad 2015

Bodový systém pro řidiče v Česku v některých případech může znamenat, že jsou řidiči za jeden přestupek trestáni dvakrát.

Zásadní změnu v používání bodového systému může přinést verdikt Nejvyššího správního soudu. Ten konstatoval, že přidělování bodů není jenom administrativní opatření, ale také trest, a na ten se vztahují principy trestního práva.

Odborník na dopravní delikty Josef Nekvapil v Dnešním Plusu uvedl příklad, kdy k dvojímu trestání může dojít.

Když řidič poruší zákaz předjíždění, dostane zákaz řízení 12 měsíců, trest si poctivě vykoná. Po roce jde k bodovému systému se 7 body, a je přísná podmínka, že rok nesmí spáchat žádný bodovaný přestupek.

Po 11 měsících se dopustí přestupku překročení rychlosti dostane další trest, třeba 6 měsíců zákazu řízení, k tomu dostává pět bodů.

„A ejhle, vedle sebe má dva tresty, zákaz řízení na šest měsíců, ale navíc i další rok odnětí řidičského oprávnění za 12 bodů,“ shrnul expert.

Podle něj je bodový systém právě v tomto velmi problematický. „Nejenom že je špatně, že se řidiči nedozví o trestných bodech, ale zakládá i možnost tato trestní řízení žalovat, protože nebyly v souladu s principy trestního práva.“

„Každý má nárok obhájit se soudu a požadovat odškodnění, ale musí postupovat zákonnou cestou,“ připomněl Nekvapil.

Ten je přesvědčen, že v současné podobě nemůže bodový systém přežít: nelze akceptovat to, že body jsou přidělovány mimo přestupkové řízení.

„Je potřeba zásadní restart a přepracování celého bodového systému,“ vyzval Josef Nekvapil.

Pár dobrých uprav stačí, tvrdí Huml

„Lidé, když dostávají pokutu, se nedozví, že jim současně někde jinde přidělili trestné body, a to je špatně,“ potvrdil poslanec Stanislav Huml (ČSSD).

Ten bodový systém z počátku vítal. „Měl velkou ambici snížit nehodovost a to i splnil. Pokoušel jsem se systém kultivovat několikrát, ale dostával jsem přes prsty od úředníků ministerstva dopravy za to, že by ztrácel smysl toho, že snižuje nehodovost.“

„Dnes za přestupky, což jsou proti trestním činům bagatelní věci, dáváme i druhý flastr, místo abychom po roce, dvou, třech s tím přestupkem nepočítali, a trestáme podruhé,“ konstatoval politik.

Taková praxe je skutečně neslučitelná s trestním právem, souhlasí poslanec.

„Věřím, že se bodový systém podaří kultivovat, ale je třeba ho zachovat, protože na nižší nehodovost vliv má. Pár dobrých úprav by ho spravilo,“ radí Stanislav Huml.

autoři: bur , oci
Spustit audio