Od plné suverenity sjednoceného Německa uběhlo už 30 let

29. duben 2021

Smlouva o konečném uspořádání ve vztahu k Německu (Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland), která je známá jako Smlouva dva plus čtyři, byla podepsána 12. září 1990 v Moskvě. Byl to základní dokument, který umožnil znovusjednocení Německa 3. října 1990. Fakticky ale plnou suverenitu Němci získali až 15. března 1991.

Šlo o završení procesu, kterým byla komunistická Německá demokratická republika (NDR) připojena ke Spolkové republice Německo (SRN).

Čtěte také

Ve smlouvě byla mimo jiné potvrzena plná suverenita rozšířené SRN, poválečná hranice na Odře a Nise, odmítnutí zbraní hromadného ničení SRN a slib, že se sovětské jednotky stáhnou z území bývalé NDR do roku 1994.

NDR vznikla jako nástupnický útvar sovětské okupační zóny Německa v roce 1949. Přes řadu problémů se domácímu totalitnímu režimu, který se opíral o okupační sovětské jednotky, podařilo udržet tento státní útvar až do 90. let. 

Němci si v mezidobí museli projít například protikomunistickým povstáním v roce 1953 či  stavbou Berlínské zdi v roce 1961. Zeď. která měla mimo jiné zamezit stále větší emigraci východoněmecký občanů do SRN, se v roce 1989 stala symbolem pádu celé železné opony. 

Poslechněte si celý díl série 30 let poté Pavla Hlavatého. 

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související