Nová pravidla pro asistenty pedagoga školákům spíš ublíží, varuje předsedkyně Society for All

18. červenec 2023

Pravidla pro přidělování asistentů pedagoga, která chystá ministerstvo školství, naráží na odpor expertů na inkluzi ve vzdělávání. Varují, že ve školách nebude dost asistentů pro děti, které je potřebují. „Obáváme se, že ublíží dětem: jak těm se znevýhodněním, tak ostatním,“ míní předsedkyně organizace Society for All Lenka Felcmanová. „Cílem pravidel je mít stabilní, předvídatelný a ufinancovatelný systém. Ve výsledku školákům pomohou,“ nesouhlasí poslanec Jan Berki (STAN). 

Podle ministerstva školství je změna potřeba pro to, aby se zlepšily pracovní podmínky asistentů. S tím Felcmanová souhlasí. 

„Novela zákona zavádí systém, který je rámcově dobrý, protože připraví předvídatelné podmínky pro financování asistentů pedagoga, kteří budou financovaní stejně jako učitelé,“ říká.

Čtěte také

Problémem je ale podle ní to, jak jsou chystané parametry nastavené.

„Vychází z dat z roku 2021. Od té doby narostl počet asistentů, ale ne bezdůvodně. V současné době máme zhruba 118 tisíc žáků se zdravotním postižením v základních školách a v posledních pěti letech nám velmi narostla skupina žáků s tzv. závažnými poruchami chování. Nárůst asistentů pedagoga to tak vlastně dobře kopíruje,“ popisuje předsedkyně společnosti Society for All, která dřív působila pod názvem Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Připomíná, že počty žáků s poruchami chování vzrostly o 61 procent už v posledních pěti letech, celkový počet asistentů pedagoga stoupl o 70 procent.

„A když se budeme vracet a modelovat podporu na základě dat z roku 2021, nutně některým žákům asistenty odebereme,“ naznačuje. Zdůrazňuje, že nejvíce by o asistenty přišli žáci se závažnými poruchami chování, kteří spadají do třetího stupně podpůrných opatření. Jde přitom o nejpočetnější skupinu.

„Je jich aktuálně 20,5 tisíce. A nutno podotknout, že žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby s dopadem do chování, jsou pro pedagogy mimořádně náročnou skupinou. Oni skutečně toho dalšího dospělého potřebují,“ vysvětluje.

Berka zdůrazňuje, že pro děti, které potřebují asistenty nejvíc, by se po zavedení nových pravidel pro jejich přidělování nic změnit nemělo.

Čtěte také

„U dětí s potřebami většími, které mají podpůrná opatření čtvrtého a pátého stupně, se v zásadě nic nemění, protože se tam počítá s úvazkem 0,75. Což znamená, že to je asistent, který je u dítěte po celou dobu výuky. U prvního a druhého stupně podpůrných opatření se v zásadě také nic nemění, protože ani do této doby tam nebyl přiřazován asistent pedagoga. A jediné, kde dochází k nějaké úpravě, je stupeň tři, kde počítáme na každé tři započtené žáky půl úvazku,“ popisuje.

A dodává: „Jedna z věcí, kterou jsme diskutovali na koaliční radě, je jakýsi kompenzační mechanismus, model individuálního dofinancování, když bychom parametrizací snížili na některé škole velmi výrazně počet asistentů. Jako zastánci společného vzdělávání říkáme, že vzdělávání žáků se specifickými potřebami má probíhat v místě bydliště, chceme, aby se vytvářely místní komunity,“ nastiňuje.

K revizi může dojít

Model individuálního dofinancování Felcmanová vítá. Obává se ale, že nebude dostačovat.

Čtěte také

„Je ještě potřeba se podívat na parametry, protože třetí stupeň má obrovské spektrum žáků. Potřebovali bychom, aby se určité skupiny přesunuly do čtvrtého stupně tak, aby jejich podpora byla zajištěna dostatečně. Pak individualizace může být víceméně výjimečný mechanismus, který dofinancuje podporu,“ konstatuje.

Berki připomíná, že se od začátku počítá s tím, že se bude metodika pro pedagogicko-psychologické poradny sjednocovat.

„Takže toto je určitě věc, která je k diskuzi. Protože v zásadě teď nemá docházet k individuálnímu posouzení toho, kolik z toho asistenta, když to takto zjednoduším, žák potřebuje. Ale naopak, jestli odpovídá charakter jeho potřeb právě úvazku sdíleného asistenta, anebo vyžaduje asistenta svého. Takže v tomto slova smyslu určitě k revizi může dojít,“ připouští.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu. Moderuje Lukáš Matoška.

autoři: Lukáš Matoška , kbr
Spustit audio

Související