Několik vět. Prohlášení, které v létě 1989 posunulo dějiny

30. červen 2020

REPRÍZA Byl to text sotva na stránku, přesně 458 slov. Přesto provolání Několik vět, zveřejněné 29. června 1989 ve vysílání Svobodné Evropy, nemalou měrou přispělo k pádu komunistického režimu v Československu. Přesně před 31 lety na prohlášení reagoval v Rudém právu proslulý článek Kdo seje vítr.

Podle tajné situační zprávy, kterou pro nejvyšší vedení země denně vydávalo Federální ministerstvo vnitra, nebylo v průběhu 29. června 1989 na území ČSSR zaznamenáno závažné narušení veřejného klidu a pořádku ani závažná činnost vnějšího protivníka. Svobodná Evropa přitom právě toho dne odvysílala text prohlášení Několik vět.

Rok 1989: Vystoupení prvního soudruha. Jak zůstal Miloš Jakeš sám, jako kůl v plotě

Milouš Jakeš

Politikům se často nestává, aby jejich projevy zlidověly a pasáže z nich se citovaly ještě po letech. Generálnímu tajemníkovi komunistické strany Miloši Jakešovi se to podařilo, i když on sám z toho velkou radost neměl.

Jeho autoři požadovali například to, aby byli okamžitě propuštěni političtí vězni, přestala být omezována svoboda shromažďování, skončila cenzura nebo aby se zahájila svobodná diskuze o 50. letech a o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.

Podpisy přibývaly

Provolání končí výzvou, aby je každý, kdo souhlasí, podpořil svým podpisem zaslaným na adresuStanislava Devátého, Václava Havla, Jiřího Křižana nebo Saši Vondry. A podpisy se hned začaly scházet. Svobodná Evropa je zařazovala do svého vysílání prakticky denně.

Reakce komunistického režimu v Československu na sebe nenechala dlouho čekat: už 30. června vyšel v Rudém právu proslulý článek Kdo seje vítr, kde se mimo jiné psalo: „Oč jde chartistům, víme. Ale co chtějí ti druzí? Také rozvrat, konfrontaci, návrat ke kapitalismu?“

K Rudému právu se záhy přidal i tehdejší Československý rozhlas. Aby komunistická média svůj odpor proti provolání Několik vět stvrdila, opřela se o hlas lidu. Z rozhlasu se ozývala prohlášení rozhořčených horníků, frézařů nebo železničářů.

Červen 1989: Podepsala přeci i Hanka Zagorová. Co znamenala petice Několik vět?

Několik vět

Desítky let zdánlivě neotřesitelné mocenské postavení československých komunistů v 80. letech minulého století postupně sláblo. Vlivem změn v Sovětském svazu, událostí v Polsku a v Maďarsku a napětí ve společnosti sílilo i opoziční hnutí doposud představované relativně úzkou a uzavřenou komunitou disidentů.

K dobovému kontextu je ovšem třeba uvést, že podobně jako u Charty 77 i zde odsuzovali Několik vět lidé, kteří se z oficiálních zdrojů nemohli s textem seznámit – nebyl nikde publikován. Nemohli si ho přečíst ani členové strany, to právo měli nanejvýš okresní tajemníci.

Šíření i přes perzekuci

Na Několik vět reagovali i vedoucí komunističtí funkcionáři. Prohlášení generálního tajemníka Miloše Jakeše z Červeného Hrádku o „milé holce paní Zagorové, která bere šest set tisíc každý rok,“ je dostatečně slavné. Ve stejném vystoupení ale požadoval, aby se komunisté Několika větám rozhodně bránili.

Nezůstalo jen u výzev. Federální ministerstvo vnitra okamžitě přijalo „opatření ke stanovení trestní odpovědnosti konkrétních osob“. Přese všechnu perzekuci režimu, výslechy signatářů, domovní prohlídky a vyhrůžky ztrátou zaměstnání se výzva Několik vět neustále šířila.

Během necelých pěti měsíců ji podepsalo na 40 tisíc signatářů. A nejde jen o počet, ale především o to, že vedle disidentů či známých umělců byly pod provoláním podpisy dělníků, úředníků, učitelů, lékařů, vědců i sportovců z celé republiky. Obyčejných lidí, kteří se dosud režimu více či méně přizpůsobovali.

Podpisem pod Několika větami dali zřetelně najevo: máme toho dost! Cesta k listopadu 1989 se tak zas o něco víc otevřela.

autor: Milena Štráfeldová
Spustit audio

Související