Na naše místa by přišli kolaboranti... Prohlášení zaměstnanců protektorátního rozhlasu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Josef Cincibus s mikrofonem

Asi nejzásadnějším nástrojem propagandy byl v době protektorátu rozhlas. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě spadalo pod říšské ministerstvo propagandy. 

Nad jeho ideologickou nezávadností bděl nejprve cenzor Wolfram von Wolmar, později přímo ministr školství a osvěty Emanuel Moravec. Nedílnou součástí vysílání se stala němčina. Nacistická ideologie poznamenala i personální složení: všichni zaměstnanci židovského původu byli propuštěni.

Ti zbylí chválili úspěchy wehrmachtu, velebili vůdce, rozhořčovali se nad zrádným exilem i nad útokem na Heydricha. Přestože protektorátní rozhlas byl hlásnou troubou režimu, byli někteří z jeho zaměstnanců zapojeni do odboje.

Během Pražského povstání mnozí z rozhlasových pracovníků vystoupili na straně povstalců a za nasazení vlastních životů zajišťovali svobodné vysílání. Nejprve z vinohradské budovy, a když ji poničila puma shozená z německého Messerschmittu, improvizovaně vysílali ze Strašnic a nakonec z Husova sboru na Vinohradech.

Prohlášení rozhlasáků

Rozhlasoví pracovníci si přesto byli vědomi toho, že kvůli svému protektorátní působení se možná po válce nebudou zdát posluchačům důvěryhodní. Poslední květnový den roku 1945 proto ti nejznámější z nich: hlasatelé, redaktoři a reportéři (J. Junek, J. Cincibus, A. Mácha, S. Kozák, Z. Mančal, L. Štorkán, J. Matoušek, O. Kukrál) vystoupili v rozhlase s prohlášením, ve kterém vysvětlili, že v okupačním rozhlase pracovali proto, aby na jejich místa nepřišli skuteční kolaboranti.

Připomněli, že se leckdy snažili mluvit v jinotajích, aby posluchačům naznačili své skutečné smýšlení. Zároveň uvedli, že požádali příslušné orgány, aby prozkoumaly, zda za okupace zradili svůj národ či nikoli. Všichni jmenovaní byli prý shledáni bezúhonnými.

Dodejme, že místa v rozhlase jim to zachránilo jen na krátkou dobu. Po nástupu komunistů v roce 1948 byla většina z autorů prohlášení z rozhlasu vyhozena. Ukázky z něho si můžete poslechnout v dalším ze 100 příběhů z protektorátu.

Spustit audio

Odebírat podcast

Související