Miloval hudbu, až zbankrotoval. Příběh českého mecenáše Ludwiga van Beethovena

15. červenec 2023

Téměř tři staletí shromažďovali příslušníci rodu Lobkowiczů svou sbírku hudebnin, partitur, nástrojů. Sami byli často vynikajícími hudebníky, skladateli, zpěváky a také skladatele a hudebníky podporovali. V případě sedmého knížete z Lobkowicz natolik, až to skončilo bankrotem. 

V tuto chvíli má hudební archiv až několik tisíc položek, a to s těmi nejúctyhodnějšími jmény – Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. Dnes najdete v Lobkowiczkém paláci i novou expozici pokladů v podobě not, kvitancí a účtů.

Čtěte také

Loňské 250. výročí narození van Beethovena se kvůli pandemii připomínalo pouze komorně. Přitom má s českými zeměmi společného víc, než byly jeho návštěvy západočeských a teplických lázní. Doklady o tom najdete právě v hudební sbírce jednoho z nejvýznamnějších českých rodů.

František Josef Maxmilián, sedmý kníže Lobkowicz, totiž sehrál v Beethovenově životě významnou roli. A skladatel mu na oplátku také mnoho svých děl věnoval. Včetně symfonie č. 5 c moll zvané Osudová.

Dnes je řada prvních tisků nebo opisů partitur i s osobními korekturami a úpravami skladatele k vidění v nově instalované expozici hudebního archivu v Lobkowiczkém paláci. 

Kníže Beethovena podporoval

František Josef Maxmilián se s Ludwigem van Beethovenem potkal v 90. letech 18. století ve Vídni. Beethoven v té době ještě zdaleka nebyl ani známý, ani slavný. Kníže ale vytušil, že se v něm ukrývá obrovský talent, proto ho začal finančně podporovat.

Čtěte také

V roce 1809 se spolu s knížetem Ferdinandem Kinským a rakouským arcivévodou Rudolfem Janem zavázal Lobkowicz vyplácet skladateli doživotní rentu 4 tisíce zlatých ročně. Lobkowicz platil 700 zlatých, 1800 hradil Kinský a další z uměnímilovných osobností té doby, rakouský arcivévoda a olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, sám vynikající klavírista a Beethovenův žák, pak 1500 zlatých.

S rentou to ale nebylo zrovna idylické, protože se platby z různých důvodů zpožďovaly. Velkou roli sehrál i kolaps rakouských státních financí kvůli napoleonským válkám. Osobní bankrot a nucená správa majetku pak postihly i knížete z Lobkowicz.

Nutno dodat, že k tomu výrazně přispěly i jeho obrovské výdaje právě na hudbu, hudebníky a skladatele, divadelní scény ve Vídni, ale také českých sídlech Jezeří a v Roudnici. Finanční úpadek zřejmě přispěl i k tomu, že kníže v roce 1816 v Třeboni zemřel.

Beethoven se o rentu soudil

Starosti mu v posledních letech života totiž přidal van Beethoven. Reálná hodnota renty se časem výrazně snížila a skladatel nakonec Františka Josefa Maxmiliána v roce 1813 zažaloval – a trochu překvapivě i spor vyhrál.

Ludwig van Beethoven

Soudní spor se později týkal i druhého z mecenášů, respektive pozůstalých. Kníže Ferdinand Kinský se totiž koncem roku 1812 ve Veltrusích smrtelně zranil při pádu z koně. Beethoven sice v dopise kondoloval jeho vdově, ale o pár řádků níž připomíná svou rentu.

Peníze od té „skrblické rodiny“, jak pak napsal v jednom z dopisů svému advokátovi, nepřišly, a tak znovu došlo k soudu, který opět vyhrál. Jeho právníkem byl Čech Jan Nepomuk Kaňka, jinak také profesor a děkan Právnické fakulty a pak krátce i rektor celé Univerzity Karlovy.

Vztah mezi Beethovenem a knížetem z Lobkowicz se tak dnes nejspíš nedá označit za přátelství. Přesto skladatel svému mecenáši řadu skladeb dedikoval – například 3. nebo 5. symfonii. Partitury se pak pro potřeby koncertů pořádaných na panstvích nebo akademií ocitly v lobkowiczkém hudebním archivu.

V expozici v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě tak máme unikátní možnost vidět například nejstarší tištěné vydání Beethoveny symfonie č. 3 z roku 1806.

Celý pořad z cyklu Příběhy pokladů najdete v audiu. Připravila Patricie Polanská, vysíláme v repríze.

Spustit audio

Související