Jelisej Sinicyn. Brežněvův tajný emisar a jeho spojka s Husákem

20. červenec 2023

Byla cesta Gustáva Husáka do nejvyšších pater československé politiky po srpnu 1968 přímá? Do určité míry ano. Měl podporu Moskvy. A to podporu velmi delikátní – byl totiž v přímém spojení se šéfem KGB Jurijem Andropovem, nebo se samotným nejvyšším soudruhem Leonidem Iljičem Brežněvem.

Tento exkluzivní komunikační kanál Husákovi zajistil muž jménem Jelisej Tichonovič Sinicyn, Andropovův člověk pro speciální úkoly nejen v Československu a nejen v roce 1968.

Informace až na Brežněvův stůl

Zatímco pro Husáka byl Sinicyn (1909-1995) mužem, který nastartoval jeho vzestup, pro Sinicyna byl Husák jedním z řady, které na své cestě potkal. Sinicyn byl vysoce postaveným sovětským zpravodajcem. V době, kdy dostal „na starost“ Gustáva Husáka, byl už tak trochu zpravodajský veterán: od 30. let měl za sebou práci rozvědčíka ve Finsku, Švédsku nebo Berlíně.

Čtěte také

Velmi aktivní byl v Maďarsku v době protikomunistického povstání v roce 1956; v letech 1962 až 1968 byl odvelen do Polska. Od května 1968 zastával místo náčelníka jednoho z oddělení hlavní správy KGB v Moskvě. Ve skutečnosti se ale pohyboval v Československu.

Ve svých pamětech na něj vzpomínal například Vasil Biľak; se Sinicynem se scházel od března 1968 pravidelně a referoval mu o událostech v Československu „ze svého pohledu“. Sinicyn předával tyto informace přímo nejvyššímu představiteli KGB Juriji Andropovovi a od něj šly na stůl rovnou k Brežněvovi.

Sázka na Husáka

Když po srpnu 1968 Sověti přemýšleli, na koho v okupovaném Československu vsadit, byl to nesjpíš Sinicyn, který doporučil orientovat se na Husáka. Spojení mezi Brežněvem a tímto ambiciózním politikem sám obstarával, což dokládají Husákovy deníkové zápisky.

Čtěte také

Vše vyvrcholilo 13. dubna 1969, kdy Husák odletěl tajně ze sovětské základny v Milovicích do ukrajinského Mukačeva. Tam se setkal s Brežněvem, který Husáka ujistil, že má jeho podporu. O čtyři dny později se po pádu Alexandra Dubčeka stává Husák nejvyšším představitelem KSČ a fakticky nejmocnějším mužem v zemi.

Začíná normalizace, během které v letech 1970-1981 Sinicyn působí jako zástupce KGB na československém ministerstvu vnitra – a podle některých historiků je Sinicyn tím, kdo řídí běh událostí v Československu. V březnu 1981 pak Husák předal (tehdy už generálmajoru) Sinicynovi Řád přátelství u příležitosti jeho odchodu z Československa.

autor: David Hertl
Spustit audio

Související