Jedna závislost je vzácností. Lékaři se stále častěji setkávají s lidmi, kteří mají závislostí více

17. červen 2021

Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo chování, které člověku dávají pocit úlevy a potěšení nebo zbavují bolesti, ať už jde o alkohol, drogy, gambling, sledování pornografie nebo přejídání. Fenoménem dneška jsou závislosti kombinované. Pacienti s jednou závislostí jsou už podle adiktologů vzácností.

„Nebývá výjimkou, že lidi, kteří užívají návykové látky, tak si k tomu současně rozvinou závislost na pornu jako jenom takovou přidruženou záležitost, zejména na stimulanciích,“ říká adiktolog Tomáš Málek z Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Čtěte také

Jen velmi zřídka není sledování pornografie vázané na jinou závislost. Dost často je kombinované s alkoholem, workoholismem nebo i s nelegálními návykovými látkami, které zvyšují aktivitu organismu, jako je kokain nebo pervitin.

„Kombinované závislosti jsou dneska naprosto obvyklé. Spíš je raritní, když přijde někdo, kdo je závislý jen na jedné návykové látce,“ potvrzuje současný trend primář Kliniky adiktologie 1. Lékařské Fakulty UK v Praze Petr Popov.

Podle něj jsou u závislých lidí nejčastější kombinace alkoholu s nikotinem, alkoholu s léky nebo taky závislosti na nelegálních drogách ve spojení s alkoholem, což byla ještě před dvaceti lety poměrně vzácná záležitost. Pacientů s několika závislostmi začalo přibývat právě na přelomu tisíciletí.

Čtěte také

„Byly dvě skupiny, které se většinou nemísily, takže byl někdo, kdo preferoval alkohol, ten byl většinou starší o generaci, někdy víc. A pak mladší pacienti závislí na nelegálních drogách, kteří ne že by od alkoholu úplně abstinovali, ale většinou to pro ně nebyla nijak zvlášť zajímavá látka, protože jim šlo většinou o jiné drogy, než je alkohol,“ vzpomíná Petr Popov, podle kterého byla změna v prolínání závislostí velmi rozsáhlá.

„Pamatuju si, jak tehdy před těmi lety se na mně obrátil přednosta farmakologického ústavu. A přivedl s sebou kolegu ze Spojených států, který tady u nás hledal účastníky průzkumu, co už tehdy byl ve Spojených státech obtížně realizovatelný, protože do něj potřebovali právě lidi závislé pouze na alkoholu. Tabák jim tedy nevadil, ale takové, kteří by nebyli současně závislí na dalších drogách. Což už tehdy v Americe bylo neobvyklé, u nás se takoví pacienti ještě běžně vyskytovali.“

Více závislostí, více rizik

Často se taky prolínají závislosti látkové a nelátkové. Vícero závislostí najednou u uživatelů samozřejmě zvyšují zdravotní rizika.

Čtěte také

„Jestliže ty látky zkombinujete dohromady, tak například u tabáku a u alkoholu je to zkřížení naprosto drtivé právě v oblasti onkologických onemocnění,“ upozorňuje přednosta Kliniky adiktologie v Praze Michal Miovský. „Což je obecně mezi lidmi málo známo, přestože jako fakt je to prokázané už mnoho let,“ dodává.

Tradiční kombinací závislostí je taky konopí a nízkoprocentní alkohol – hlavně pivo. Spousta kuřáků konopí současně kouří i tabák.

U movitějších lidí je preference kokainu a dražšího alkoholu. Naopak pro chudší část spektra je typická kombinace metamfetaminu a tabáku.
Michal Miovský

Podle profesora Miovského je podstatným faktorem sociální status a životní styl daného člověka:

„U movitějších lidí je preference kokainu a dražšího alkoholu. Naopak pro chudší část spektra je typická kombinace metamfetaminu a samotného tabáku. A pokud nejsou peníze na metamfetamin, tak je velmi časté sklouznutí i k takovým rizikovým substancím, jako jsou těkavé látky, tedy celá skupina ředidel. A patří tam koneckonců i samotný benzin.“

Léčba všech závislostí najednou

Léčba kombinovaných závislostí, pokud k ní ovšem dojde, je pak o to náročnější. Abstinovat totiž musejí pacienti adiktologie kompletně od celého závislostního chování.

Čtěte také

„Obvykle se musí zbavit obojího, protože je to tak hluboce propojené, že v okamžiku, kdy užijou nějakou látku, tak se spustí ta závislost na pornografii. A v okamžiku, kdy si pustí porno, tak zase mají neskutečně silné chutě na užití té návykové látky,“ uzavírá Tomáš Málek z Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Poslechněte si celou reportáž Martiny Rasch.

autor: Martina Rasch
Spustit audio

Související