Jak vypadal proces s Miladou Horákovou? Poslechněte si celý seriál

26. červen 2020

Milada Horáková byla bojovnicí za práva žen, hlavně se ale stala symbolem poúnorového komunistického teroru, když byla odsouzena k justiční vraždě. Jak na ni vzpomínali ti, co ji znali? Jaká to byla matka, manželka?

V červnu si připomínáme 70 let od procesu a popravy Milady Horákové a dalších. Všechny články najdete zde.

Čtěte také

Komunisté jí popravili 27. června 1950. Už za druhé světové války, kdy se účastnila protinacistického odboje, zatklo Horákovou v srpnu 1940 gestapo. Dcera jedné pamětnice, která Horákovou znala osobně, o ní řekla: „Byla to moudrá a vzdělaná žena. Pak přišlo období, ve kterém se tohle říkat nesmělo,“ říká Radka Křivánková.

Co pak Horáková řekla v roce 1932 na téma ženská práva? „Tvrdívá se o ženách, že nemají takového smyslu pro solidaritu jako muži. Neshledávám toto stanovisko správným – jako všechno, co příliš zevšeobecňuje. Neboť často vidíme právě u žen až případy krajního sebeobětování.“ 

Proces krok po kroku

Druhý díl se podrobně věnuje jejímu zatčení gestapem. Prokurátor jí tehdy navrhoval trest smrti, soudce trest nakonec zmírnil, a to na osm let tvrdého žaláře. 

Ve 3. díle se vrátíme do května 1950, kdy vedle „hlavního viníka“ Milady Horákové usedlo na lavici obžalovaných celkem 13 lidí, ani jeden z nich nebyl komunista. Příprava celého procesu probíhala dlouho, všichni se museli zpaměti naučit otázky i odpovědi.

Ve 4. díle se dozvíte, jakou roli sehráli prokurátoři Josef Urválek, Juraj Vieska a Ludmila Brožová-Polednová nebo předseda soudního senátu Karel Trudák. A jejich praktiky?Ponižování obžalovaných, dokonce až herecké výkony během soudního líčení.

V 5. části se dozvíte, jakou roli hrála socialistická média. Proces měl šokovat a varovat všechny odpůrce komunistického režimu. Svou roli tehdy sehrála i média. Nenávistné nálady mezi lidmi podněcovaly i rezoluce, ve kterých veřejnost žádala o nejtvrdší tresty pro obžalované. 

Sledujte s námi seriál Českého rozhlasu Plus, který každý den připravuje redaktorka Lucie Korcová. 

autoři: Lucie Korcová , lup
Spustit audio

Související