Ivan Štern: Selhání sociálního státu v době koronakrize

3. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Někteří ústečtí bezdomovci dostali 11. února teplé jídlo

Rada Evropy vydala výroční zprávu komise proti rasismu a intoleranci. Zpráva nepřekvapivě sděluje, že v prvním roce koronavirové uzávěry byli nejvíce biti ti sociálně nejbezbrannější, uprchlíci a lidé s odlišnou sexuální orientací.

Bezbranní byli biti vždy. To nepřekvapí, co ale překvapí, je skutečnost, že si s tím stát neporadí.

Nejde popřít, že současný sociální stát je značně robustní. Vládne ohromnými finančními prostředky. Oxfordský profesor Paul Colier v pojednání o budoucnosti kapitalismu přičítá selhávání sociálního státu jeho paternalismu. Zatuhlosti a prolezlosti byrokracií. Jakmile nastane krize, jako je ta koronavirová, ukáže se, jak se zoufale míjí s očekávaným účinkem, pokud tedy máme za samozřejmé, že nepřehlédne i tu sebemenší potřebnost. Chybí mu pružnost a tvořivé přizpůsobení se konkrétní situaci. Jistá míra samosprávnosti. Mnohé sociálně vyloučené niky mu pak vypadnou ze zorného pole jen proto, že se nevešly do jeho schémat.

Čtěte také

Jde o jiný výraz ochabnutí sociálnědemokratické levice. Do politického štítu si sice dál vpisuje sociální otázku, opustila ale její mnohovrstevnaté, hlavně samosprávné řešení, prosazované kdysi starými sociálními demokraty. Vše naopak vsadila na zbytnělé státní instituce. Byly to přitom komunity a firmy, které pokládaly základy sociálnímu státu. Ani ta nejzastrčenější nika sociální vyloučenosti jimi nebyla přehlédnuta.

Starost českých podnikatelů

Když v roce 2006 třeskutě mrzlo, pražský primátor Bém nechal na Letenské pláni vybudovat pro bezdomovce vyhřívané stanové městečko. Užasli jsme nad tímto výjimečným počinem. Kdysi ale byl pro české radnice samozřejmostí.

Čtěte také

Eichmannové, vládci papírenského průmyslu v Krkonoších, stavěli pro zaměstnance byty, zřizovali penzijní a sociální fondy, levné stravování nabízeli i rodinným příslušníkům a děti chudých rodičů zásobovali školními pomůckami. Zátkové v Českých Budějovicích se postarali o vznik a rozvoj jihočeského odborného školství. Zřídili nadace, kterými financovali studia dětí těch nejchudších.

Staří sociální demokraté zavedli družstva. Zajišťovali jimi samosprávným způsobem materiální potřeby, ale i vzájemnou solidaritu uvnitř komunit.

Rezignace sociální demokracie na samosprávné sociální zajištění a její sázka výlučně na stát jako jediného nositele sociální péče sice vedla k ohromné kumulaci finančních možností, ale také k jejich značnému marnění, aniž by se dotklo mnohých potřebných.

03336285.jpeg

Vznikl prostor, ve kterém se daří populistům ze sociální otázky vytloukat politický kapitál. Jak jinak, bez užitku pro potřebné. A kdykoli přijde krize, biti jsou, jak nás informuje výroční zpráva Rady Evropy, na prvém místě ti nejméně viditelní, ti nejubožejší. S nimi i sama demokratická levice.

Autor je publicista

autor: Ivan Štern
Spustit audio

Související