Host: Hana Pernicová, překladatelka

Hovory
Hovory

Její poslední prací byla kniha americké spisovatelky s německými kořeny Jessiky Shattuck, Prozření. K napsání autorku inspirovala vlastní rodinná historie a hlavně zjištění, že její prarodiče byli před válkou i během ní aktivními nacisty. Moderuje Vladimír Kroc.