Drazí přátelé, Německo není s to válku vyhrát... Vánoční poselství Masaryka a Beneše z roku 1940

Edvard Beneš a Jan Masaryk měli zřejmě největší vliv na posluchače rozhlasové stanice BBC v protektorátu, což byla prakticky většina národa. I když za poslech cizího rozhlasu hrozilo vězení nebo i smrt.

Ale zatímco Benešovy proslovy byly většinou spíš věcné, někdy i suchopárné, Jan Masaryk dokázal k posluchačům mluvit s vřelostí, které byl schopen málokdo z jeho politických současníků.

Nejinak tomu bylo i o Vánocích 1940. Druhé válečné Vánoce se samozřejmě staly předmětem bilancování výsledků německé tyranie v Evropě, ale i výzev vytrvat, nedat se, bojovat všemi dostupnými prostředky.

Dochované vánoční projevy obou státníků z roku 1940 představuje Milena Štráfeldová s historikem Michalem Stehlíkem.

autor: Milena Štráfeldová
Spustit audio

Související