Čeští kardiochirurgové poprvé implantovali tepenní mikrofiltry krevních sraženin

5. březen 2018
Petr Neužil

Kardiologové z pražské Nemocnice Na Homolce provedli unikátní zákrok. Operovali najednou 5 pacientů postižených fibrilací síní. Těm do krkavic, tepen, které přivádějí krev do mozku, zavedli speciální mikrofiltr.

„Fibrilace síní je porucha srdečního rytmu, která způsobuje horší srážení krve a krevní sraženiny, které se tvoří v levé síni a cestují nejkratší cestou do mozku,“ uvedl v Magazínu Leonardo vedoucí lékařského týmu primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Petr Neužil.

Lékaři mají sice k dispozici preventivní ředící, antikoagulační léčbu, v některých případech ale pacienti tyto léky brát nemohou. Tehdy je třeba udělat zákrok, při kterém se do krkavic, které mají v rovném úseku u každého stejnou stavbu, zavede mikrofiltr.

„V jedné ruce máme ultrazvukovou sondu, druhou rukou napichujeme tepnu a zavádíme dovnitř mikrofiltr, to vše za minimální lokální anestezie,“ popsal kardiolog.


„Pacienty jsme pouštěli za necelých 48 hodin po zákroku domů, prakticky všichni se cítili docela dobře, nikdo necítil vyloženou bolest, ani netrpěl poruchou funkcí filtru. Budeme se těšit, že stejně bude probíhat i zákrok na druhé straně."

Filtr je slitinou kovu, který je pevný, pružný a nepraská. „Má tvar spirály, na konci má kotvící elementy a tvoří trychtýřek, který nepropustí krevní elementy větší než 1 milimetr. Ty pak nemohou způsobit fatální poruchu mozkových funkcí.“

„U prvních pěti pacientů bylo povoleno provést výkon jen na jedné straně. V této fázi vývoje jsme museli především prokázat, že výkon je bezpečný pro pacienty. A protože už jsme bezpečnost tohoto zákroku takto prokázali, tak příští týden budeme implantovat filtr i na druhou, pravou stranu.“

Primář předpokládá, že u dalších pacientů už bude možné implantovat filtr na obě strany krevního oběhu.

Důvod pro pět implantací najednou je prý jednoduchý. „Chtěli jsme všechny operace mít pohromadě. Když se dělá nějaký výkon poprvé, je lepší, by pacientů bylo víc, aby to člověk do toho druhého pacienta nezapomněl.“


„Současná medikační antikoagulační léčba není ideální. Když ale prokážeme, že tento jednoduchý zákrok funguje, a dokáže ideálně u 100 % případů zamezit mozkové příhodě nebo embolii, tak lze očekávat, že tento výkon bude indikován i u pacientů, kteří by normálně běžnou antikoaguloační léčbu tolerovali.“

„Pro zákrok je potřeba určitá zručnost a trénink. Vývoj trval asi šest let, a v posledních letech jsme provedli spoustu implantací u animálních biomodelů.“

Přesto je důležité u všech pacientů, u kterých přichází použití metody v úvahu, vyšetřit oblast tepny. „Zvláště když je možnost jejího postižení zúžením nebo nerovnostmi, které by limitovaly implantaci filtru.“

Lékaři podle epidemiologických studií vědí, že výskyt arytmie se exponenciálně stupňuje s věkem. „Navíc já sám za celou dobu své praxe jsem neviděl tolik pacientů, padesátníků i mladších, kteří by měli fibrilaci síní tak často, jako vidíme v současné době.“

„Všechno toto neděláme pro to, abychom byli první, ale aby tyto metody byly dostupné v České republice, a tak abychom našim pacientům mohli co nejlépe pomoci,“ shrnul Petr Neužil.

autoři:Veronika Paroulková, Ondřej Čihák
  • Věda
  • operace
  • kardiologie
  • embolie
  • mozková příhoda