Demokracie sice ohrožena není, ale důvěra ve férové volby ano, tvrdí politolog

Volby (ilustrační foto)
Volby (ilustrační foto)

Výsledky voleb může ovlivnit třeba kvalita papíru nebo způsob tisku volebních lístků. Když se k tomu přidá i nekvalitní práce volební komise, tak může dojít i ke změně mandátu, jak se stalo na podzim roku 2017 v případě středočeské ODS. Jak takovým případům předejít, navrhl v Magazínu Leonardo vedoucí výzkumného týmu politologů Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda.

„Z našich dat víme, že k podobným jevům došlo v 10 ze 14 krajů a téměř u všech politických stran, takže jde o jev masovější,“ dodal expert.

Podle něj sice ohrožení demokracie nehrozí, ale integrita volebního procesu, tedy že volby probíhají po všech stránkách spravedlivě a férově, má dopad na důvěru v instituce a volební proces. „Takže pokud se ukazuje, že procedury neběží korektně, důvěru to může podlamovat.“

Nejčastější problémy

Problémů, které vědci v procesu voleb dlouhodobě identifikují, je několik. „Drtivá většina neplatných hlasů je způsobena tím, že voliči vloží do obálky dva lístky, velmi často ty, které jdou za sebou. To nás vede k domněnce, že bývají slepené. Jsou tištěné na velmi tenkém papíře, bývají i často špatně rozřezané.“

„U oboustranných lístků volič zase může opomenout, že kandidáti pokračují na druhé straně, zvláště proto, že se to týká jen některých stran v některých krajích. Může se to zdát jako nedůležité, ale ukázalo se, že to důležité bylo a vedlo to až ke změně mandátu.“

Ani práce volebních komisí není bez chyby. „Máme 15 tisíc volebních okrsků a v každém z nich zasedá volební komise. Bavíme se řádově o statisíci dobrovolníků, kteří za velmi malou mzdu dělají velmi důležitou práci.“

„Většina z nich to dělá s nelepším vědomím a svědomím a dobře. Bohužel se vždy najdou ti, kteří svou práci dobře neudělají. A my musíme vytvořit taková pravidla, abychom maximálně eliminovali jakékoli možné chyby.“

„Největší problém je, že neexistuje standardní a detailní návod, jak by komise měly postupovat po uzavření volebních místností. Pak může dojít k pochybení, vzniká i prostor pro volební podvody. Ty nehrozí ve volbách sněmovních, senátních, krajských nebo evropských, ale máme důvodná podezření, že k nim i docházelo ve volbách komunálních.“
Tomáš Lebeda

Zvláště v komunálních volbách je váha jednoho okrsku velká, takže ovlivnit jeden okrsek v malé obci má vliv klidně na polovinu zastupitelstva,“ vysvětlil politolog.

Ten proto s kolegy navrhuje zásadním přepracovat software pro zpracování volebních výsledků. „Měl by být povinný pro všechny komise, ale také navrhujeme, aby software provázel celou komisi v každém kroku, celou proceduru sčítání.“

Program, který řekne, co dělat

„Byl by to program, který se ve 14 hodin v sobotu spustí a přesně říká, co má komise dělat. Teprve, až když komise krok udělá, tak ji program pustí dál. Software by byl i návodem, jak postupovat. Zároveň by program monitoroval práci komise a pořizoval časový snímek jejich práce.“

Experti také vědí, že některé komise nedodržují časové pokyny. „Otevírají volební urny před 14 hodinou v sobotu, protože chtějí co nejdříve odejít domů. Také spolu komise soutěží, kdo bude dřív na předávacím místě.“

Důležité je, aby komisaři sčítali hlasy ve dvou. „Ne, že jeden to sečte a druhý to zkontroluje, ale skutečně ve dvou. Pokud to zůstane tak, jako dnes, tak první může udělat do lístků zásahy, u kterých nebude druhý schopen určit, jestli jsou od voličů, nebo od komise. Tak lze v komunálních volbách efektivně zneplatňovat hlasy.“

„Máme naplánovaná jednání s ministerstvem vnitra, a předpokládáme, že se budou snažit některé problémy odstranit a naše návrhy budou pro úřad vodítkem. Budeme jednat i s Českým statistickým úřadem, pod který spadá práce volebních komisí po 14 hodině sobotní,“ shrnul vyhlídky na zlepšení voleb Tomáš Lebeda.

Spustit audio

Související