Demokracie sice ohrožena není, ale důvěra ve férové volby ano, tvrdí politolog

16. duben 2018

Výsledky voleb může ovlivnit třeba kvalita papíru nebo způsob tisku volebních lístků. Když se k tomu přidá i nekvalitní práce volební komise, tak může dojít i ke změně mandátu, jak se stalo na podzim roku 2017 v případě středočeské ODS. Jak takovým případům předejít, navrhl v Magazínu Leonardo vedoucí výzkumného týmu politologů Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda.

„Z našich dat víme, že k podobným jevům došlo v 10 ze 14 krajů a téměř u všech politických stran, takže jde o jev masovější,“ dodal expert.

Podle něj sice ohrožení demokracie nehrozí, ale integrita volebního procesu, tedy že volby probíhají po všech stránkách spravedlivě a férově, má dopad na důvěru v instituce a volební proces. „Takže pokud se ukazuje, že procedury neběží korektně, důvěru to může podlamovat.“

Nejčastější problémy

Problémů, které vědci v procesu voleb dlouhodobě identifikují, je několik. „Drtivá většina neplatných hlasů je způsobena tím, že voliči vloží do obálky dva lístky, velmi často ty, které jdou za sebou. To nás vede k domněnce, že bývají slepené. Jsou tištěné na velmi tenkém papíře, bývají i často špatně rozřezané.“

„U oboustranných lístků volič zase může opomenout, že kandidáti pokračují na druhé straně, zvláště proto, že se to týká jen některých stran v některých krajích. Může se to zdát jako nedůležité, ale ukázalo se, že to důležité bylo a vedlo to až ke změně mandátu.“

Ani práce volebních komisí není bez chyby. „Máme 15 tisíc volebních okrsků a v každém z nich zasedá volební komise. Bavíme se řádově o statisíci dobrovolníků, kteří za velmi malou mzdu dělají velmi důležitou práci.“

„Většina z nich to dělá s nelepším vědomím a svědomím a dobře. Bohužel se vždy najdou ti, kteří svou práci dobře neudělají. A my musíme vytvořit taková pravidla, abychom maximálně eliminovali jakékoli možné chyby.“

„Největší problém je, že neexistuje standardní a detailní návod, jak by komise měly postupovat po uzavření volebních místností. Pak může dojít k pochybení, vzniká i prostor pro volební podvody. Ty nehrozí ve volbách sněmovních, senátních, krajských nebo evropských, ale máme důvodná podezření, že k nim i docházelo ve volbách komunálních.“
Tomáš Lebeda

Zvláště v komunálních volbách je váha jednoho okrsku velká, takže ovlivnit jeden okrsek v malé obci má vliv klidně na polovinu zastupitelstva,“ vysvětlil politolog.

Ten proto s kolegy navrhuje zásadním přepracovat software pro zpracování volebních výsledků. „Měl by být povinný pro všechny komise, ale také navrhujeme, aby software provázel celou komisi v každém kroku, celou proceduru sčítání.“

Program, který řekne, co dělat

„Byl by to program, který se ve 14 hodin v sobotu spustí a přesně říká, co má komise dělat. Teprve, až když komise krok udělá, tak ji program pustí dál. Software by byl i návodem, jak postupovat. Zároveň by program monitoroval práci komise a pořizoval časový snímek jejich práce.“

Experti také vědí, že některé komise nedodržují časové pokyny. „Otevírají volební urny před 14 hodinou v sobotu, protože chtějí co nejdříve odejít domů. Také spolu komise soutěží, kdo bude dřív na předávacím místě.“

Důležité je, aby komisaři sčítali hlasy ve dvou. „Ne, že jeden to sečte a druhý to zkontroluje, ale skutečně ve dvou. Pokud to zůstane tak, jako dnes, tak první může udělat do lístků zásahy, u kterých nebude druhý schopen určit, jestli jsou od voličů, nebo od komise. Tak lze v komunálních volbách efektivně zneplatňovat hlasy.“

„Máme naplánovaná jednání s ministerstvem vnitra, a předpokládáme, že se budou snažit některé problémy odstranit a naše návrhy budou pro úřad vodítkem. Budeme jednat i s Českým statistickým úřadem, pod který spadá práce volebních komisí po 14 hodině sobotní,“ shrnul vyhlídky na zlepšení voleb Tomáš Lebeda.

autoři: Ondřej Novák , oci
Spustit audio

Související