Česká mládež ve „zlatých šedesátkách“. V zajetí bigbítu i Československého svazu mládeže

29. prosinec 2020

V 60. letech se společenská situace u nás pomalu uvolňovala. Ve sdělovacích prostředcích se ještě před rokem 1968 začala některá témata probírat způsobem, který byl v 50. letech či později za normalizace neprůchodný. Jedním z těchto otevřeněji pojatých témat byla mládež.

Doby povrchního optimismu odeznívaly a kritika, stále ovšem nazývaná „konstruktivní“, získávala ve veřejném prostoru své nezastupitelné místo. Za přelomový by se dal označit desetidílný cyklus Všechna mládež je naše, který byl odvysílán v Československém rozhlase na přelomu let 1960 a 1961.

Čtěte také

Ačkoliv se nezachovaly všechny jeho části, jde přesto o zcela zásadní dokument. Parta mladistvých přepadávala noční chodce a dopouštěla se i další drobné kriminality. Cyklus je věnován rozhovorům s obviněnými, jejich rodiči, vyšetřovateli, zástupci justice i místní správy, odborníky z oblasti psychologie a dalšími zainteresovanými osobami. Z dochovaných dílů jsme vybrali alespoň dvě ukázky.

Realita vs. propaganda

Cyklus pořadů Mikrofon mladých se začal vysílat na přelomu 50. a 60. let a my jsme vybrali ukázky z dílů věnovaných zemědělské a učňovské mládeži. Zazní zde řada překvapivých informací i rozpory mezi každodenní realitou a propagandistickým obrazem.

Svazácká funkcionářka hovoří o kolísání mladých lidí jako o zcela běžném jevu. Také z této řady se mnoho pořadů nedochovalo, jednou z příčin nesporně bylo, že jejich autorem byl později proslulý novinář, spisovatel a disident Ludvík Vaculík.

Fred Kramer: Módní fotografie, 60. léta (barevná fotografie)

Bigbít

Jen co se režim takříkajíc porovnal s jazzovou hudbou, objevuje se v této oblasti pro něj další problémový fenomén – bigbít. V ukázkách, které jsme vybrali z jednoho dokumentárního pásma, hovoří nejenom mladí, ale i starší, chápavější i ti, kteří by bigbít (a možno ho nahradit prakticky čímkoliv svobodomyslným) nejraději zakázali.

Čtěte také

I v šedesátých letech se prakticky všechna aktivita mladých měla odehrávat v rámci Československého svazu mládeže, jednotné mládežnické organizace, která byla jednou z převodových mocenských pák KSČ. Ve sledovaném období se konaly dva svazácké sjezdy, v roce 1963 a 1967. Dochovaly se z nich ovšem pouze „zásadní“ projevy prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky Antonína Novotného.

Ze záplavy žargonu a propagandistických frází jsme vybrali dvě ukázky, které na slovech nejmocnějšího muže v zemi ilustrují, že doba se opravdu postupně měnila. Pro ilustraci pak ještě krátká ukázka z jednoho pořadu Ludvíka Vaculíka, kde hovoří o ČSM na svou dobu nezvykle kriticky.

Reprízu pořadu si poslechněte v audiozáznamu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související