Volební vysvětlovna. Je možné využít voličský průkaz? A co ti, kteří jsou v izolaci kvůli covidu?

23. září 2022

V pátek 23. září se ve 14 hodin opět otevřou volební místnosti po celé republice. Češi si budou volit své zastupitele na komunální úrovni, tedy ve vedení měst a obcí. Ve 26 volebních obvodech se také bude v prvním kole hlasovat o nových senátorkách a senátorech.

Volby do zastupitelstev jsou v obcích po celé ČR, nové senátory pak bude vybírat zhruba třetina země. Kam přesně jít volit, zjistíte buď na úřední desce obecního úřadu, anebo vám adresa volební místnosti přijde spolu s obálkou s hlasovacími lístky. Než vyrazíte odevzdat svůj hlas, nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Za plentu s doprovodem

Pokud si doma zapomenete hlasovací lístky, dostanete je ve volební místnosti od komisaře. V případě, že jsou ve vaší obci komunální i senátní volby, půjdete za plentu se dvěma obálkami.

Za plentu ve volební místnosti musíte jít hlasovat sami. Existuje ale výjimka, a to v případě, že máte zdravotní potíže nebo nemůžete číst a psát, pak vám s hlasováním může pomoct jiný volič.

Čtěte také

V obecních volbách můžou volit i občané členských států Evropské unie. „V obci ale musí mít trvalý nebo přechodný pobyt. Je to proto, aby se i oni mohli podílet na veřejném dění v obci, kde žijí,“ říká v informačním videu ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Při hlasování do Senátu můžete jít i do jiné volební místnosti. S voličským průkazem, ale musíte odvolit ve volebním obvodu, kde máte trvalé bydliště. V komunálních volbách se naopak na voličský průkaz hlasovat nedá.

Nedoručené volební lístky?

Ve výjimečných případech se může stát, že vám volební lístky do vaší schránky nepřišly. Pak se můžete obrátit na obecní úřad, který má k dispozici rezervní jména kandidátů, najdete je ale také na webu ministerstva vnitra anebo můžete použít sadu lístků přímo od volební komise.

V komunálních volbách máte tři možnosti, jak své hlasy rozdat. Buď můžete dát všechny jedné straně, a to tak, že uděláte křížek ve čtverci vedle jejího názvu, anebo hlasy rozdělíte napříč stranami. „Pokud u vás kandidují tři strany a volí se sedm zastupitelů, můžete zakřížkovat například dva kandidáty u strany A, dva kandidáty u strany B a tři kandidáty u strany C,“ vysvětluje Dlubalová. 

Čtěte také

Třetí možností je kombinace předchozích dvou. Můžete zakřížkovat volební stranu i rozdat křížky u kandidátů jiných politických subjektů. Počet zastupitelů, které ve vaší obci volíte, zjistíte na hlasovacím lístku.

V senátních volbách je pak práce s hlasovacím lístkem jednodušší. Stačí si vybrat lístek s preferovaným kandidátem a vložit do obálky. Pokud se ve vaší obci konají volby do zastupitelstva i do horní komory, hlasovací lístky budou odlišené barevně.

„Dejte si proto pozor, aby barva hlasovacího lístku byla stejná jako obálka, do které jej vkládáte,“ upozorňuje Dlubalová z resortu vnitra. Pro obecní volby dostanete šedou obálku, pro senátní žlutou.

Covid pozitivní letos neodvolí

Pokud nemůžete přijít do volební místnosti třeba kvůli nemoci, můžete si zavolat volební okrskové komisi o přenosnou schránku, a to i přímo v den voleb. Musíte být ale na území svého volebního obvodu.

V případě, že jste v době voleb v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, můžete volit přímo tam. Volební komise za vámi přijde na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů. Ten sepíšou zaměstnanci zdravotnického zařízení. I tady ale nemůže volit každý.

Čtěte také

„Volič, který je ve dnech voleb v nemocnici, může hlasovat do přenosné volební schránky jen za předpokladu, že se nemocnice nachází na území jeho volebního okrsku,“ vysvětluje Dlubalová.

Pokud jste ale letos v izolaci kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, na rozdíl od voleb v předchozích dvou letech hlasovat nemůžete.

„Izolace je překážka výkonu volebního práva. To znamená, pokud máte prokazatelně nařízenou izolaci jako volič, tak si nemůžete zavolat ani přenosnou volební schránku,“ vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Kroužkování kandidátů se nerovná křížkování

Přerozdělování mandátů v komunálních volbách funguje jinak než ve sněmovních. Při počítání výsledků se nejprve pracuje s hlasy pro danou stranu. „V systému zjišťování výsledků voleb se hlas primárně počítá jako hlas pro volební stranu jako celek a podle toho se určí mandáty,“ doplňuje Jirovec.

Možná změna pořadí na kandidátce může nastat až po tom, co je o počtu zastupitelů pro konkrétní stranu jasno. „Teprve v druhém kroku mohou hlasy pro konkrétní kandidáty těmto kandidátům pomoci k zisku mandátů, které jejich strana v zastupitelstvu získala,“ popisuje Dlubalová.

Čtěte také

Ve volbách do Senátu je to jednodušší. Každé dva roky se volí jeho třetina a používá se k tomu většinový volební systém.

Volby mají většinou dvě kola. Pro zisk mandátu už v tom prvním je totiž nutné získat nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Pokud tuto většinu nezíská žádný z kandidátů v prvním kole, postupují dva nejúspěšnější do kola druhého.

To začíná týden po prvním kole. Ve druhém kole získá mandát ten kandidát, který získal větší počet odevzdaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů rozhodne los. O nových senátorech tedy nemusí být jasno už tuto sobotu, ale až příští víkend.

Jedno z nejkomplikovanějších sčítání hlasů

Volební komise jsou nejméně šestičlenné, v menších okrscích do 300 voličů můžou být i jen čtyřčlenné. Své zástupce v nich mají hlavně politické strany a hnutí.

„Je tím zajištěna transparentnost a kontrola celého procesu. Pokud není možné komisi sestavit pouze ze zástupců stran, nominuje zbylé členy starosta obce,“ vysvětluje v informačním videu Klára Dlubalová z ministerstva vnitra.

Čtěte také

Na sčítání se podílí celá komise. Není tedy možné, aby o neplatnosti hlasu rozhodl jenom jeden člen. Zápis o průběhu a výsledcích hlasování pak musí všichni členové podepsat a předat ČSÚ na jednom z přebíracích míst. Úřad pak zkontroluje, že je všechno zapsané správně.

Sčítání hlasů může trvat v okrscích, kde kromě komunálních voleb lidé volí i nové senátory. Těch je zhruba třetina. „Z praxe víme, že 90 procent všech okrsků bývá zpracováno v sobotu do deváté hodiny večerní. Téměř všechny pak do půlnoci. Nicméně data z vůbec posledních okrsků přicházejí v neděli ráno,“ dodává Cieslar.

Pokud má volič nebo politická strana podezření, že při sčítání komise pochybila, může se obrátit na krajský soud. Po volbách mají na podání stížnosti deset dní. Soud návrhu vyhoví, pokud dojde k závěru, že pochybení hrubě ovlivnilo výsledky hlasování.

Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

autoři: Andrea Kubová , Vojtěch Tomášek
Spustit audio

Související