Vojtěch Čurda: Jak se malé dějiny života Ladislava Štolla úzce propletly s velkými dějinami komunistického Československa

21. červen 2022

V premiéře literárního magazínu Ex libris budeme číst z monografie historika Vojtěcha Čurdy Ladislav Štoll: Příběh komunistického ideologa a formování československé kultury ve 20. století, kterou nedávno vydalo nakladatelství Academia.

Ladislav Štoll byl český marxistický literární kritik. „Výraznou roli hraje při zpracování Štollovy politické biografie otázka generační. Jeho pokolení lze nazvat symbolicky československou ztracenou generací, pro níž byla iniciačním prožitkem první světová válka,“ uvádí autor monografie Vojtěch Čurda.

Čtěte také

„Pojal jsem Štollův život jako jeden z osudů československé ztracené generace narozené kolem roku 1900. Řada jejích příslušníků sympatizovala s říjnovou revolucí a později se Sovětským svazem. Stejně tak se i zajímala o avantgardní umění, které bylo s levicovou politickou orientací často spojováno. Štollův nejznámější referát 30 let bojů za Českou socialistickou poezii z roku 1950 tak nebyl pouhým vyjádřením ideologie nové kulturní politiky nastupujícího komunistického režimu, nýbrž postihoval také jeden z možných narativů, kterým mohl být osud této generace převyprávěn,“ vysvětluje Čurda.

„Položíme-li si otázku, v čem byl Štoll osloven komunistickou ideologií, musíme se zaobírat nikoliv pouze vlastními prožitky jeho generace, ale podniknout obsáhlejší exkurz do české kultury na přelomu 19. a 20. století. Štollovo uvažování a práce se totiž často stáčely právě k období 90. let a moderny, která jeho vlastní generaci předcházela,“ navazuje autor monografie o Štollově životě a době.

Poslechněte si celé Ex libris Libora Dvořáka.

Spustit audio

Související