Rakušané byli i nacisté a antisemité, ne jen oběť Hitlera. Gafke: Heydrichovi muži z Východní marky

10. květen 2022

Matthias Gafke ve své knize Heydrichovi muži z Východní marky velmi podrobně mapuje nacistickou bezpečnostní elitu v Rakousku z období druhé světové války. Přináší jak přehledně zpracované kořeny, ze kterých vyrůstal rakouský nacismus, tak vybrané biografie nejdůležitějších osob i popis širších trendů. A neopomíjí ani přístup poválečného Rakouska k nacistické minulosti. Pro Ex libris knihu přečetl Pavel Hlavatý.

„Navzdory pokroku dosaženému v posledních letech dosud chyběla studie k čelním představitelům gestapa a kriminální policie SD na území c.k. monarchie. Částečně zodpovědný za tento deziderát byl postoj oficiálního Rakouska ke své minulosti. Země si totiž od konce druhé světové války udržovala svůj status oběti, který jí přisoudili spojenci,“ upozorňuje Gafke v knize Heydrichovi „muži z Východní marky“: Rakouský vedoucí personál bezpečnostní policie a SD 1939-1945.

Čtěte také

Jako první oběť Hitlerovy dobyvačné politiky externalizovala alpská republika nacionální socialismus jako čistě německý problém. To, že byl Vůdce krajan, se interpretovalo jako zeměpisná náhoda.“

„Průzkum z března 1947 zjistil, že se 71 procent respondentů domnívalo, že země nenese jakoukoli vinu na druhé světové válce. Pouhá 4 procenta dotazovaných přiznala spoluvinu. Mottem rakouské lži bylo ‚to byli Němci, ne my‘. Svůj antisemitismus si však obyvatelé alpské republiky proto nerozmysleli. Přeživším Židům se mezi lidmi přezdívalo ‚Hitlerovo nedovršené dílo‘,“ píše Gafke, který vystudoval soudobé dějiny a germanistiku-literární vědu. Věnuje se podílu rakouských nacistů pracujících v bezpečnostních složkách na válečných zločinech a vztahu Rakouska ke své válečné, ale i předválečné nacistické minulosti. 

Čtěte také

Antisemitismus je v knize vylíčen jako jeden z důležitých kořenů i projevů rakouského nacismu. 

Jen do konce roku 1938 zadrželo vídeňské gestapo více než 20 tisíc lidí. Židovské obyvatelstvo bylo zasaženo obzvlášť tvrdě. Děti byly nuceny psát slovo Jude barvou na obchody svých rodičů. Obklopeni póvlem museli dospělí drhnout dlažbu, čistit záchody kartáčkem na zuby nebo seškrabávat ze stěn plakáty staré vlády. SA mezitím plenili obchodní domy, obchody a byty. Továrníci a bankéři byli zatýkáni. Na rabíny pršely rány, ve svých náboženských rouchách museli sportovat. Lidé nosili cedulky, na nichž museli varovat árijce, aby u nich, Židů, nenakupovali.“

Poslechněte si celé Ex libris, pořad připravil Pavel Hlavatý.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související