Ronald Reagan – muž se srdcem kovboje

6. červen 2014

Čtyřicátý prezident Spojených států amerických Ronald Wilson Reagan (6. února 1911 až 5. června 2004) vykonával svou funkci v letech 1981 až 1989. V tomto postavení se svým zásadním postojem výrazně zasloužil o rozklad Sovětského svazu a pád komunismu ve střední a východní Evropě.

Pro formování etických a filozofických východisek jeho antikomunismu měly velký význam jeho poválečné zkušenosti, kdy se jako herec a činitel hereckých odborů střetával s různými formami komunistické infiltrace v řadě organizací ve Spojených státech. K tomu alespoň stručná ukázka z jeho pamětí nazvaných Život jednoho Američana:

Čtěte také

„Komunisté získávali vládu nad jednotlivými organizacemi díky svému nezměrnému úsilí a dobré organizaci; byla jich sice menšina – asi jedno procento – ale protlačili se vždy do vedení organizace, přicházeli na schůze první a odcházeli poslední a dělali nepříjemnou práci za pohodlné liberály (jako jsem byl i já), kteří byli členy organizace.

Stávka a snaha komunistů zmocnit se nadvlády nad Společností pro umění, vědu a svobodná povolání a nad dalšími organizacemi mě hluboce ovlivnily.

Tyto pokusy komunistů zmocnit se moci v Hollywoodu a pak ovládnout diváckou obec, která v počtu pět set milionů týdně sledovala na celém světě naše filmy, mne přesvědčily, abych přijal nominaci na prezidenta Svazu filmových herců a pak se vydal i na dráhu politika.“

Ronald Reagan jako rozhlasový hlasatel (1934-37)

V pořadu uslyšíte ukázky z projevů Ronalda Reagana, normalizačních komentářů a polistopadových diskusí, které mu byly věnovány, dále dopis 10. uliční organizace KSČ, který mu byl adresován, úryvek z jeho pamětí, vystoupení Margaret Thatcherové na jeho pohřbu i další pozoruhodné materiály.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio