Rok 1989 přinesl i návrh nové ústavy – podle hesla „prakticky stejná, ale lepší“

18. září 2020

Rok 1989 v Československu. Rozkládající se režim se snaží vytvořit novou ústavu. Bylo dokonce zvažováno, že se k jejímu návrhu budou občané vyslovovat ve všelidové diskusi.

Čtěte také

Práce na nové komunistické ústavě nakonec ukončil listopad 1989 a události, které přišly po něm. Z dochovaných nahrávek jsme ybrali několik poměrně strohých informací z rozhlasového zpravodajství roku 1989. Hlavním zdrojem byl však unikátní, téměř tříhodinový zvukový záznam prvního zasedání komise KSČ a Národní fronty k nové ústavě z ledna 1989.

Stejná, ale lepší

Uslyšíte i několik pasáží z téměř 50minutové úvodní zprávy generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše. Právě zde je stanoven směr „stejná, ale lepší“: vedoucí úloha strany, socialismus jako neměnná a neoddiskutovatelná danost, vymoženosti dělnické třídy atd.

Po Jakešovi vystoupila řada diskutujících, z nichž naprostá většina se (někdy formálně) k jeho vystoupení přihlásila. Část projevů však nebyla zcela konformní s úvodní zprávou a některé byly dokonce i kritické. Vybrali jsme proto ukázky alespoň z těch nejzajímavějších diskusních příspěvků.

Čtěte také

Tehdejší ministr pro legislativu Marián Čalfa, budoucí polistopadový premiér, hovořil velmi střízlivě a faktograficky. O svůj podíl na moci se v různé míře a rozličným způsobem hlásily masové společenské organizace: Revoluční odborové hnutí, Československý svaz žen i Socialistický svaz mládeže.

Důraz na kulturu, tu tělesnou

Zástupce Československého svazu tělesné výchovy a sportu vedle důrazu na tělesnou kulturu navrhoval zařadit do nové ústavy právo na racionální výživu. Patriarcha Církve československé husitské – jinak dlouholetý souputník komunistického režimu – hovořil o postavení věřících, filmu Pokání a důležitosti svědomí. Jeho vystoupení bylo v diskusi nesporně nejodvážnější.

Další odvážný (v kontextu minulé doby nesporně) diskusní příspěvek měl zástupce Strany slovenskej obrody, velmi kriticky pak hovořil také zástupce Svazu družstevních rolníků, abychom uvedli alespoň ty, které jsme do našeho pořadu zařadili.

Stejně jako zasedání komise, je i pořad Archiv Plus ukončený textem s jednomyslným odhlasováním závěrečného usnesení. Připravil Pavel Hlavatý.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související