Rok 1949: Přemýšlejte o tom, pane faráři… Příběh kněze, který spolupracoval s StB

27. červen 2018

Padouch – nebo hrdina? To napadne každého, kdo se seznámí s osudem katolického kněze Josefa Jelena (1921-2006). V září 1949 byl zatčen Státní bezpečností, když věřícím přečetl při mši pastýřský list Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky.

Biskupové v něm varovali před politikou komunistické strany, která omezovala práva a svobody katolíků. Jelen, oblíbený plzeňský kazatel, byl za přečtení listu odsouzen na tři roky. Když na podzim 1952 vyšel z vězení, směl se vrátit do duchovní správy, stále víc se ale věnoval psaní básní a divadelních her.

Faráři jej vnímali jako „aktivistického kněze“, který veřejně vystupoval na podporu komunistické strany. V březnu 1963 odešel z duchovní správy a nastoupil do zaměstnání na ministerstvu kultury. To už byl delší dobu spolupracovníkem Státní bezpečnosti, která si ho nemohla vynachválit.

Přinášel pravidelně, v podstatě každých čtrnáct dní, zasvěcené informace o názorech kněží ze svého okolí – a informoval i o životě umělců, se kterými se stýkal v Praze.

Rozhlasový normalizátor

V dubnu 1970 pak nastoupil do Československého rozhlasu jako vedoucí dramaturg s jasným úkolem: „normalizovat“ oblast rozhlasových her. Na program zařadil sovětské autory a u některých repríz zakázal číst jména nepohodlných herců, autorů nebo režisérů.

Po roce z rozhlasu přešel do Svazu českých dramatických umělců, byl zástupcem šéfredaktora časopisu Scéna a nakonec šéfredaktorem Nových knih. V roce 1983 odešel do důchodu.

Po roce 1989 publikoval už jen v levicových Haló novinách a roku 1998 vyšly jeho vzpomínky, ve kterých se o vážnější sebereflexi ani nepokusil.

Autorem scénáře dokudramatu je David Hertl, v režii Jakuba Doubravy účinkují Jindřich Kout, Michal Štěrba a Marek Mikulášek. Přeneseme se do roku 1949, kdy byl sepsán Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky, jehož čtení bylo zakázáno a tvrdě postihováno. Právě kvůli tomuto dokumentu se o Josefa Jelena začala zajímat Státní bezpečnost.

Veronika Kindlová spolu s historikem Liborem Svobodou z Ústavu pro studium totalitních režimů příběh doplní o širší historické souvislosti.

autor: David Hertl
Spustit audio

Související