Odpočítávání a očekávání. Prosinec 1992 a loučení s Československem

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Československo

Odpočítávání, smutek a očekávání – to vše bylo přímo nebo v pozadí přítomno ve společnosti, a tedy i ve sdělovacích prostředcích, v posledním měsíci existence Československa.

Z rozhlasových takříkajíc prvoplánových materiálů jsme kromě posmutnělé paralely o potápějícím se Titaniku zařadili ještě rozloučení s posluchači končícího federálního vysílání, samozřejmě z 31. prosince.

Z řady příspěvků sumarizujících povolební slovenský vývoj či přinášejících informace o konkrétních událostech na Slovensku jsme vybrali tři: širší společensko-politickou analýzu, přehled aktuálního dění a zprávu o objevu funkčního odposlouchávacího zařízení na americkém konzulátu v Bratislavě.

O aktuálních problémech dělení společného majetku mluví v rozhovoru pro Československý rozhlas poslanec Tomáš Ježek – v té době předseda rozpočtového výboru České národní rady a předseda Fondu národního majetku.

Z rozhlasových komentářů jsme tentokrát vybrali přehled dobových paradoxů, dále pak úryvky z komentáře Jiřího Ješe věnovaného nedořešené minulosti a z glosy Pavla Tigrida. Ten se v adventní době, která jako by adventní vůbec nebyla, věnoval tématu současně aktuálnímu i nadčasovému – demagogii.

Pavel Tigrid (někdy v letech 1989-1992)

Stále vděčným žánrem v emočně rozbouřených dobách byly i v samotném závěru existence společného státu rozhlasové ankety. Ukázky přinášíme z té, která ve Zlíně mapovala regionální politiku, státoprávní uspořádání týkající se Moravy i celkovou spokojenost občanů.

Další anketa se konala těsně před koncem měsíce, a tedy i před zánikem společného státu. Různé osobnosti v ní odpovídaly na otázku „Co pro vás znamená Československo?“ Vybrali jsme odpověď federálního poslance a bývalého předsedy Slovenské národní strany Víťazoslava Mórica.