Návrat antisemitismu po listopadu 1989

19. listopad 2022

Antisemitské projevy v historii sílí zpravidla v souvislosti s výraznými společenskými otřesy a krizemi. Nejinak tomu bylo i u nás při změně politického systému po listopadu 1989. 

Co to vlastně antisemitismus je a jaké jsou jeho formy a projevy? Jakým způsobem se projevoval u nás a na co mohl z dlouhodobého hlediska navazovat – v oblasti politické, sociální, kulturní i náboženské?

Čtěte také

Prvním zásadnějším textem po listopadu 1989, který obsahoval antisemitské prvky, byla Analýza 17. listopadu 1989 politického vězně Miroslava Dolejšího vydaná nejprve časopisecky v roce 1990 a posléze i samostatně v roce 1991 (z téhož roku pochází i slovenské vydání). Šlo o konspirační vizi, která spojovala židy, zednáře, chartisty, komunisty a leckoho dalšího jako zákulisní hráče při změně našeho politického systému.

Co do rozsahu i dosahu nejvýznamnějším časopisem, který se postupně stal výraznou tribunou antisemitismu, byl pak Týdeník Politika, který vycházel v letech 1991-92. Byla zde publikována řada původních textů, ale také přetisků z doby protektorátu a 19. století.

Čtěte také

Vyšly zde rovněž některé významné antisemitské texty ze zahraničí. Vydávání Politiky vyvolalo výrazně negativní společenský ohlas a mělo i soudní dohru. V 90. letech vycházela ovšem i další antisemitská periodika, ale i brožury a ojediněle také publikace.

V pořadu jsou pak alespoň stručně nastíněny další důležité momenty rozvoje antisemitské scény u nás v posledním dvacetiletí, kdy se v souvislosti s rozmachem internetu většina antisemitské produkce přesunula na různé webové stránky a zvětšil se i počet vydávaných publikací.

V pořadu zazní ukázky z odborné literatury i dobové publicistiky a ukázky z archivu Českého rozhlasu. Hovoří historik a filosof Petr Hlaváček, historik Prokop Tomek a religionistka Věra Tydlitátová.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio