Komise pro sucho potřebujeme. Musí zajistit třeba dostatek vody na hašení požárů, říká Drahovzal

3. srpen 2018

Teploty v Česku jsou v letošním roce mimořádné. Už několik let slýcháme z různých stran o tom, jak ubývá vody v krajině i podzemních vod. Ministerstva životního prostředí a zemědělství proto připravují novelu vodního zákona. Podle Hospodářských novin se v ní počítá i s tím, že úředníci budou moci vstoupit na soukromý pozemek, aby zajistili čerpání vody tam, kde to bude situace vyžadovat.

Podle ředitelky odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření na ministerstvu zemědělství Aleny Binhackové neprošla novela ještě ani mezirezortním řízením. „Nevíme ani, jak se dostala do novin. Ta informace, že by v rámci ní mohl stát lidem nařídit používat vodu ze soukromé studny pro celou obec, není předmětem novely,” říká.

Evropa čelí následkům změny klimatu, ale příliš o nich slyšet nechce

Horké počasí dokáže byt pěkně rozžhavit

Evropu zasáhla vlna extrémních veder a sucha. Ničivé požáry má za sebou Řecko i Švédsko, zemědělci hlásí rekordní ztráty. Vědci vidí v těchto příznacích důsledek globálního oteplování. Komentátoři evropských deníků ale mají pocit, že Evropané před tímto tématem opět strkají hlavu do písku.

„Hlavním záměrem je nastavení operativního řízení zvládání sucha s možností vyhlásit stav nedostatku vody. Různá omezení může vydávat vodoprávní úřad, v případě nedostatku by tyto kompetence přešly na takzvané komise pro sucho,” vysvětluje Binhacková.

Ani v případě vyhlášení nedostatku vody neplyne podle ředitelky z novely pro majitele soukromých studen žádná povinnost. „Komise pro sucho by jim pak ale mohla v případě nutnosti povolení k nakládání s vodami omezit nebo nařídit nějakou mimořádnou manipulaci,” popisuje.

Mít přehled o situaci

Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseka a výkonný ředitel Svazu měst a obcí, považuje změnu vodního zákona, která by přispěla k řešení mimořádného nedostatku vody, za dobrý nápad. „Známe protipovodňové komise, které se operativně scházejí a řeší aktuální problémy při povodních. Je logické, že na druhé straně je potřeba zvládat i opačný extrém nějakým akčním a operativním způsobem,” říká. 

Stát dělá pro udržení vody v krajině málo. A přehrady nepomohou, tvrdí geolog

Přehrada Orlík člun lodě rekreace

Nedostatek vody v půdě i v korytech vodních toků je dlouhodobý, shodují se experti. Ti se ale různí v názoru na to, jak sucho zvládnout. Jakou roli by měly hrát přehrady? Jsou velká vodní díla zásadní pomocí v dobách sucha a při povodních, nebo by bylo lepší se bez nich obejít?

Podle Drahovzala podobné opatření v současnosti chybí. „Návrhy, které se promítly do připravované novelizace, vzešly i z podnětů Svazu měst a obcí. Dlouhodobě jsme volali po tom, že je potřeba přijmout nějaká opatření, která by nám pomohla tu situaci zvládat,” podotýká.

„Komise může velmi rychle rozhodnout o tom, že se zásadním způsobem omezí zalévání zahrad, mohla by přijmout i opatření, které by znamenalo, že je odběr ze studní povolený jen do určitého denního limitu. Dnes nejsou limity kontrolovány a je potřeba to dostat do kontrolovaného režimu. Nechceme zabránit občanům v přístupu k vodě, ale mít přehled o situaci a dostatek vody například na hašení požárů,” vysvětluje Pavel Drahovzal.

Spustit audio

Související