Josefa Slánská. Žena, která neomylně minula pravdu

25. únor 2021

Za velké ideály se někdy platí vysoká cena. I tak by se dal shrnout životní příběh ženy, jejíž názory zůstávají zejména pro dnešní mladou generaci – velmi mírně řečeno – málo srozumitelné: Josefy Slánské.

Josefa Slánská (1913–1995) prožila zvláštní život: téměř polovina jejích let spadá do období vlády režimu, který sama aktivně pomáhala budovat.

Slánský s rodinou

Jenže stačily by jí prsty na jedné ruce, aby spočítala roky, o kterých snad později mohla říci, že byly šťastné.

Možná ty od února 1948 do listopadu 1951. Od okamžiků, kdy se moci v Československu s plnou silou, a také díky mnoha nezákonnostem, které aktivně organizoval a řídil její manžel, ujala moci komunistická strana. A až do chvíle, kdy tajná policie této strany ji i manžela zatkla.

Manžel Rudolf

Manželem Josefy byl Rudolf Slánský, dlouhá léta „číslo dvě“ v komunistické straně, hned po Gottwaldovi. Prožila s ním těžká léta první republiky, kdy byli jednou nohou v ilegalitě, tragická válečná léta v Moskvě, kdy byla rodině unesena tříměsíční dcerka Naďa.

Josefa Slánská,vdova po bývalém generálním tajemníkovi KSČ Rudolfu Slánském (snímek z listopadu 1993)

Léta společenského vzestupu po roce 1945 a pocit „druhé dámy“ komunistické strany po únoru 1948. Potom ponížení od strany, kterou milovala a ve kterou věřila; vláčení po vězeňských celách, usmrcení manžela v politickém procesu, vysídlení do pohraničí.

Krátké nadechnutí ve druhé polovině 60. let – aby ne, když „revoluční srdce strany začalo opět bít“ – a po něm opět už jen přežívání na okraji, umocněné přihlášením se k Chartě 77.

Jakkoliv se v případě Josefy Slánské nejspíš Husákův režim obával sáhnout k represivním opatřením v podobě procesů a věznění. Při tom všem dokázala vychovat dvě děti; syn byl po roce 1989 úspěšným diplomatem, dcera podnikala na realitním trhu.

V komunismus věřila až do smrti

Josefa Slánská se nikdy nevzdala víry v myšlenky komunismu. Divadelní režisér Ivan Krejčí o ní před lety řekl, že měla v životě prohlédnout, přiznat si pravdu o sobě, o svém muži, o komunismu.

Ale „ona tento bod neomylně mine. Ta zaslepenost je pozoruhodná. Tragická i směšná.“ Z těch několika rozhovorů, které po roce 1990 poskytla, vyplývá, že odpovědnost za politické procesy 50. let svalovala na sovětské poradce a Státní bezpečnost. Věřila v naprosto čestné jednání svého manžela a – jako tolikrát předtím – utvrdila se v tom, že komunismus je správný, špatní byli jen lidé, kteří se ho u nás pokoušeli realizovat.

Jaké místo patří Josefě Slánské v našich dějinách? Nejen o tom bude v pořadu Portréty uvažovat publicistka Zuzana Marková.

Spustit audio

Související