Mimořádnou úlohu v politických procesech 50. let, které byly připravovány a prováděny vládnoucími komunisty jako velké divadlo pro miliony diváků, byl i proces s „protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského“. Poslechněte si pět Portrétů osobností s procesem spojených.

Uslyšíte příběhy:

V letech 1948 až 1989 bylo v Československu v politických procesech odsouzeno více než čtvrt milionu lidí k několikaletému vězení. Trest smrti byl vykonán na 241 z nich.

Připravil David Hertl.

Nejnovější články

Stránky