Gottwald a Slánský. Dvě strany téže medaile

16. únor 2019

Klement Gottwald a Rudolf Slánský, dva muži, kteří z poměrně marginální a téměř se rozpadající strany na konci 20. let vytvořili nositelku absolutní moci (byť pouze satelitní) na přelomu let čtyřicátých a padesátých. Pak nastal v jejich vztahu problém.

Potkali se ve 20. letech, oba ve straně (samozřejmě komunistické) dělali nejprve novinářskou kariéru. Když se jejich mocenská skupina Karlínští kluci zmocnila na V. sjezdu v únoru 1929 vedení KSČ, zmizely i ty zbytky „sociáldemokratismu“, které si tam řada starších členů přinesla ze své původní strany. KSČ byla důsledně stalinizována a její generální tajemník Gottwald vyhrožoval představitelům demokratických stran v parlamentu.

30. léta přinesla velmi složitý vývoj nejenom v komunistickém hnutí a v průběhu druhé republiky většina hlavních představitelů KSČ – včetně Gottwalda a Slánského – odjela do Sovětského svazu. Na konci 2. světové války patřila pak KSČ k nejvlivnějším politickým silám obnovujícího se československého státu.

Na počátku roku 1945 se Gottwald stává předsedou KSČ (tato funkce byla v té době pro něj speciálně vytvořena a zanikla jeho smrtí) a Slánský generálním tajemníkem.

Gottwald nepomohl

Jako tandem postupovali i nadále, kdy v únoru 1948 získali pro KSČ absolutní moc ve státě, předháněli se v oslavných ódách na společného velkého učitele Stalina. Pozvali do země sovětské poradce a rozjeli velké politické procesy. Dokonce ještě při přípravě velkého procesu s vrcholnými členy strany byli ti dříve zatčení obviňováni z toho, že chtěli odstranit soudruhy Gottwalda a Slánského.

Rudolf Slánský

Pak však přišel nečekaný zlom. Slánský je těsně po monstrózní oslavě svých padesátin zbaven v září 1951 funkce generálního tajemníka (funkce byla zrušena) a odsunut na bezvýznamný post náměstka předsedy vlády.

V listopadu téhož roku je zatčen a po ročních výsleších – při kterých byl mučením zcela zlomen – postaven v listopadu 1952 před soud jako hlava vnitrostranického spiknutí. Spolu s většinou svých „spoluspiklenců“ byl odsouzen k trestu smrti a popraven. Gottwald svému letitému příteli a spolupracovníkovi nepomohl, ačkoliv o povaze procesu nemohl mít jakékoliv pochybnosti.

V pořadu zazní pozoruhodné dokumenty, ukázky z Gottwaldových a Slánského projevů zachovaných v archivu Českého rozhlasu i z politického procesu s „Protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského“. Hovoří historik Jiří Bílý, autor studie o Slánském a Gottwaldovi Synové velké strany.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související