Je potřeba stát na straně obětí, ale nesmí to být inkviziční proces, varuje advokát kardinála Duky

26. březen 2019

Kardinál Dominik Duka se minulý týden omluvil obětem, které sexuálně zneužívali katoličtí kněží. Církev také od 1. května zřídí kontaktní místo pro mladistvé ohrožené sexuálním zneužíváním, které má pomoci ke zprostředkování psychologické a právní pomoci. Dělá vedení římskokatolické církve maximum?

„Věci, které neupravuje církevní právo, má upravovat právo České republiky. Oběť zneužívání se primárně nemá obracet na církev,“ upozorňuje advokát kardinála Dominika Duky Ronald Němec s tím, že poškození se mají obracet na orgány činné v trestním řízení.

Církev totiž sice má své trestní právo, nemůže ale uložit trest odnětí svobody, vazbu ani peněžitou pokutu. Kněze, který udržuje nemorální styky s dětmi, tak církev například může přemístit do jiné farnosti, ten ale nemusí rozhodnutí uposlechnout a může v páchání trestné činnosti dál pokračovat. Tomu může zabránit až koluzní vazba.

Každý trestný čin musí být nejdříve potrestán světským soudem a v souvislosti s tím může trestat i církev.
Ronald Němec

Halík: Největší církevní bojovníci proti homosexuálům s tím zpravidla mají sami problém a vedou dvojí život

Tomáš Halík (2007)

Sexuální skandály katolických duchovních nebo nedávný papežský summit ve Vatikánu povedou jen k ještě většímu rozdělení katolické církve. Alespoň to tvrdí hosté pořadu Plusu Vertikála, Tomáš Halík a Jan Jandourek.

„Mám zmocnění od pana kardinála se omluvit všem obětem, kteří byli poškozeni jednáním kněží nebo jiných osob pracujících v církvi. Každé jednání kněze, které jde proti lidské přirozenosti, je špatné a zasluhuje potrestání. Ale problém je v tom, že oběti často nepřijdou vůbec, anebo velice pozdě,“ uvádí Němec.

Připomíná kauzu sbormistra Bohumila Kulínského, na kterého bylo podáno trestní oznámení v roce 2004 a až o pět let později došlo k jeho potrestání. „A to byl vzat do vazby, byly zde odposlechy a policie měla veškerou techniku pro to, aby zjistila, co se stalo. Ale v případě, kdy oběť přijde po 15 až 25 letech, je trestný čin promlčen. Takže církev se nemůže obrátit na orgány činné v trestním řízení a sama nemá nástroje zjistit, k čemu došlo,“ podotýká.

I církev může jednat

„Je mi velmi, velmi smutno z odpovědi Ronalda Němce. Protože když ví, že oběti potřebují 15 let na to, aby s tím vyšly ven, ale po 10 letech je to u státního práva promlčené, tak je jasné, že se mohou obrátit už pouze na církev,“ říká Jan Rozek z organizace Pro čistou církev.

Jak napsala MF Dnes, kvůli založení této iniciativy brněnské biskupství Rozka odvolalo z funkce církevního soudce. „Neříkejme – a je strašné to slyšet z úst církevního právníka – že církev nemůže jednat,“ oponuje.

Mám mandát od obětí, abych se za ně vyjadřoval. Jsou velmi zranění a cítí se velmi poškozeni jednáním katolické církve. Ne ani tak tím, že došlo k sexuálnímu zneužívání, ale jak se k tomu církev staví.
Jan Rozek

Rozek popisuje, že jakmile oběť na biskupství oznámí, že byla zneužita, následuje rychlý proces. Poté, co se ověří, že kněz v dané obci skutečně pobýval a nedošlo k záměně za jiného, je případ předán do Vatikánu.

Daniel Kroupa: Sexuální zneužívání v církvi

Papež František svolal summit o sexuálním zneužívání mladistvých kněžími

Minulý týden proběhl ve Vatikánu summit o sexuálním zneužívání mladistvých kněžími.

„Tady se tvrdilo, že biskup nemůže nic dělat. To je naprostý omyl. Jakmile Vatikán začne proces, biskup je povinen kněze suspendovat a pokud byl čin spáchán, má povinnost kněze laicizovat. Tedy ne přesunovat z fary na faru, ale propustit,“ zdůrazňuje.

Němec namítá, že i kněží mají svá práva a platí pro ně presumpce neviny: „Je potřeba stát na straně obětí, ale nesmí to být inkviziční proces, kdy ten kněz bude během dvou týdnů odsouzen. Jakmile média o někom napíší, že je sexuální predátor, tak toho člověka zničí.“

Na to Rozek reaguje tím, že i podle směrnice České biskupské konference není samotná suspendace kněze trestem a jeho jméno ani není nikde zveřejněno – pouze je odsunut z dosahu dětí.

autoři: Petr Dudek , ert
Spustit audio

Související