Daniel Kroupa: Sexuální zneužívání v církvi

27. únor 2019

Minulý týden proběhl ve Vatikánu summit o sexuálním zneužívání mladistvých kněžími.

Papež František, který toto setkání nejvyšších církevních představitelů svolal, tak učinil pod tlakem skandálů, vyvolaných otřesnými svědectvími postižených osob a odhalených případů, kdy se odpovědní činitelé prokázané zločiny snažili utajovat.

Sexuální násilí na dětech se nevyhýbá ani českým církvím

znásilnění - zbitá žena - sexuální násilí - zneužívání

Vertikála přináší exkluzivní materiál na téma zneužívání nezletilých v církvi. Problém, o kterém ve Vatikánu diskutovali zástupci církve z celého světa, se totiž nebyhýbá ani České republice. Promlouvají oběti sexuálního násilí. Ptáme se, co oběti zneužití potřebují, aby se s traumatem vyrovnaly, a co je v církvi potřeba vylepšit, aby byla bezpečným prostředím. Moderují Magdaléna Trusinová a Adam Šindelář.

Cílem tohoto setkání bylo přijmout opatření, jak napříště v církvi postupovat, aby se těmto činům předcházelo a jak zajistit, aby v případě, že se něco takového stalo nebo stane, byli viníci řádně potrestáni.

K sexuálnímu zneužívání dochází v každé společnosti, narazíme na ně ve školách, v rodinách, ve sportovních oddílech, v zaměstnání, ale tím, co staví církev do jiného světla, je obrovské pokrytectví, s jakým k tomuto problému její činitelé přistupovali.

Jejich povinností je totiž hlásat přísnou katolickou sexuální morálku, která připouští pohlavní styk pouze v láskyplném vztahu v řádně uzavřeném manželství. Před ním a mimo ně je těžkým hříchem porušením čistoty.

Procento menší než mezi učiteli tělocviku

Daniel Kroupa: Ústavní soudci

Ústavní soud v Brně

To by se to vládlo, kdyby moc vládnoucích neomezoval zákon. V demokratickém právním státě má totiž každý vládní úřad ústavou vymezenou pravomoc a platí pro něj, že co není výslovně dovoleno, je zakázáno.

Když kněží, kteří mají být v této věci pro ostatní příkladem, slib čistoty nejen porušují, ale dokonce se dopouštějí sexuálního zneužívání dětí, tedy těch nejbezmocnějších, je to, jakoby se dopouštěli duchovní vraždy. Zabíjejí ve svých obětech důvěru v morální autoritu instituce, která má být jejím ztělesněním, a často i víru. Duševní následky navíc trápí zneužité osoby po celý život.

Vatikánský summit se tedy snažil zjednat nápravu. Není to jednoduchý úkol, protože Katolická církev je obrovskou organizací. Na zeměkouli je, podle sčítání v roce 2014, počet katolíků 1 272 281 000, tedy zhruba jedna šestina lidstva. Počet kněží v témže roce činil 415 792, spolu s dalšími duchovními osobami tedy téměř půl milionu.

Daniel Kroupa: Smutný, ale otřepaný příběh Venezuely

Protesty proti venezuelskému prezidentovi Nicolasi Madurovi před ambasádou v Mexico City

Když se ve Venezuele rozhodl nový prezident Hugo Chávez zavést „socialismus pro 21. století“, vyvolal nadšení levice po celém světě i u nás.

Těch, kteří se zmíněných zavrženíhodných činů dopouštěli, je mezi nimi jen nepatrné procento. Říká se, že menší než mezi učiteli tělocviku. To je ale chabá omluva. I kapička jedu dokáže otrávit celé jídlo.

Buďme však realisté. Zcela zabránit zvrácenostem se nepodaří nikdy ani v církvi ani ve společnosti, protože sestávají z lidí jako jsme my. A lidé jsou, podle křesťanského učení, od narození postižení hříchem.

Něco se ale přece jenom udělat dá. Církev se musí zbavit mentality obležené pevnosti obklopené nepřáteli, kteří ji chtějí zničit pomluvami či ostouzením a proti nimž se musí bránit. Právě tento obranářský postoj vedl k tajnůstkářství, které viníkům poskytovalo krytí a umožňovalo jim ve svých hanebnostech pokračovat dlouhá léta.

Daniel Kroupa

Pomoci církvi dnes může jen otevřenost a pravdivost. Malé poklesky kněží mohou řešit sami biskupové a duchovní představení, podezření ze zločinů však musí přenechat k vyšetření policii a k řešení soudům.

Ježíš své učedníky poslal mezi lidi, aby poselství naděje šířili do celého světa. Věděl dobře, že jeho pozemská církev bude společenstvím hříšníků. Své poslání těžko naplní, bude-li se prezentovat jako spolek svatoušků.

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio