Daniel Kroupa: Smutný, ale otřepaný příběh Venezuely

6. únor 2019

Když se ve Venezuele rozhodl nový prezident Hugo Chávez zavést „socialismus pro 21. století“, vyvolal nadšení levice po celém světě i u nás.

Zatímco demokratická levice časem pochopila, že hospodářský život země se rozvíjí úspěšněji, když se výroba přizpůsobuje potřebám jednotlivců, které se projevují v poptávce na trhu, levice radikální vychází z ideje sociální rovnosti a je stále přesvědčena, že potřebám lidu nejlépe rozumí vláda, která tuto ideu uskutečňuje.

Daniel Kroupa: Jednota národa

Brána gigantů se sousoším Souboj Titánů na Pražském hradě

Funkci prezidenta máme především jako živý a viditelný symbol jednoty společnosti, a proto od něj očekáváme chování, které tomu odpovídá.

Taková lidová vláda určí, co lid nejvíce potřebuje, to nechá vyrobit a pak to spravedlivě rozdělí mezi lid. Nu, v praxi sice více dostane pochopitelně ten, kdo lidu slouží více, ale to se přehlíží.

Ve Venezuele bylo věru co rozdělovat. Je to země s jednou z největších zásob ropy a vláda po znárodnění těžebních společností disponovala obrovskými prostředky, které jí umožnily zavádět velkorysé programy zaměřené k odstraňování sociálních nerovností.

Proč tato politika nevedla k blahobytu, ale ke zbídačení země, se někomu zdá nepochopitelné.

To nejhorší na myšlence sociální rovnosti

Daniel Kroupa: Za Rudolfem Kučerou

Rudolf Kučera

Když jsem se 15. ledna večer dozvěděl, že náhle zemřel historik a politolog Rudolf Kučera, byl jsem zaskočen.

Neúspěšné byly i předchozí pokusy o socialismus. Před Venezuelou se levice upírala k Nikaragui, ve které dnes nevládne rovnost, ale diktátor Daniel Ortega, dříve socialistický vůdce bojovníků proti somózovské diktatuře.

Vzpomeňme, jaké naděje vzbudil nástup doktora Roberta Mugabeho v Zimbabwe, který se snažil odstranit nespravedlivé rozdělení majetku tím, že poskytoval beztrestnost útočníkům, kteří vyháněli bělošské farmáře z jejich majetků.

Podobnou myšlenku na nastolení majetkové spravedlnosti vyvlastněním bělošských farem bez náhrady, má nyní v Jihoafrické republice Africký národní kongres (ANC) pod vedením prezidenta Cyrila Ramaphosy.

Daniel Kroupa: Kybernetická válka

Kyberútok, hackerský útok (ilustrační foto)

V červnu roku 2010 objevila jedna běloruská firma počítačový virus, který byl nazván Stuxnet.

Nadšení této levice z převzetí vlády Rudými Khmery v Kambodži netrvalo dlouho, protože národní katastrofa, kterou způsobili, přišla příliš brzy. Delší dobu rovnostářský ideál ztělesňovala Castrova Kuba a Maova Čína a nejdelší dobu Sovětský svaz. Ten měl věrné příznivce až do svého zhroucení.

Příběh o tom, jak socialismus dokázal zruinovat i ropou bohatou Venezuelu, se chýlí k tragickému konci. Lidí, kteří se z něj nepoučili, je stále dostatek k tomu, aby se jej pokusili opakovat jindy a jinde. Stále se totiž věří, že příčinou neúspěchu jsou chyby při uskutečňování ideálu sociální rovnosti, a nikoli v něm samotném.

Jenže evropská civilizace lidstvu přinesla blahobyt a prosperitu ve spořádaném státě jinými ideály a jinými rovnostmi: rovností lidí před bohem, rovností před zákonem, který vládne, rovností hlasu a rovným zacházením u soudu.

Daniel Kroupa

To nejhorší na myšlence sociální rovnosti je, že se nadřazuje nad práva, která přísluší člověku proto, že je člověkem. Plyne z nich i právo vlastnit to, co člověk získá zákonným způsobem. Tam, kde toto právu neuznají, dopadnou opět tak, jako dopadli Venezueláni.

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio