Jaro 1948: Střídání stráží na Pražském hradě

4. březen 2021

Na jaře 1948 došlo v Československu ke stabilizaci totalitního režimu. Proběhly první plně nesvobodné volby, byla schválena komunistická ústava a prezident Edvard Beneš byl nahrazen předsedou KSČ Klementem Gottwaldem.

V dubnu 1948 se konaly dlouho připravované oslavy 600. výročí založení Karlovy univerzity. Z unikátní rozhlasové reportáže ze slavnostního aktu na Pražském hradě jsme vybrali hned několik ukázek.

Část úvodního slova excelentního reportéra Josefa Cincibuse a úryvek z projevu prezidenta Edvarda Beneše – jde o poslední rozhlasový záznam jeho hlasu, navíc jediný z poúnorové doby, ještě reprezentují odcházející zbytky demokracie.

Zdeněk Nejedlý-před mikrofonem

Další vybrané ukázky pak ilustrují nastupující zářné zítřky. Prezident Beneš předal při této slavnosti univerzitě obnovenou zakládací Chartu Karla IV. Její text však za něj (a to v první osobě) čte tehdejší ministr školství Zdeněk Nejedlý.

Jde zřejmě o výraz dobových úvah komunistického vedení nahradit Beneše ve funkci Nejedlým a význam prezidentského úřadu zcela marginalizovat. Tato varianta však byla poměrně záhy opuštěna. Poslední ukázka vybraná ze slavnosti pak pochází z projevu Josefa Gromana – studentského funkcionáře nadšeně horujícího pro nový režim.

Bulharská návštěva a nová ústava

V dubnu 1948 došlo ještě k jedné významné události zachycené v archivu Českého rozhlasu. Šlo o monstrózní návštěvu bulharského komunistického vůdce Dimitrova. Vybrali jsme alespoň krátkou zvukovou ukázku jeho hlasu – bylo pozoruhodné, že žádný z jeho rozhlasově dochovaných, a někdy i dosti dlouhých projevů nebyl tlumočen do češtiny, ačkoliv znalost bulharštiny nebyla tehdy mezi lidem příliš rozšířena.

Dále jsme vybrali úryvek z jednoho z doprovodných projevů tehdy ještě premiéra Gottwalda. Tyto dva muže přitom zvláštně spojil jejich posmrtný osud: byli z evropské části sovětského bloku jediní, kteří byli po smrti nabalzamováni a předváděni lidu jako revoluční (a dosti nechutná) atrakce.

Zdeněk Fierlinger. Zrádce, který předal sociální demokracii KSČ. Beneš ho chtěl rozdupat jako hada

Zleva prezident republiky a předseda KSČ Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády Zdeněk Fierlinger a ministr vnitra Václav Nosek na tribuně IX. sjezdu KSČ, 26. května 1949

„Rozdupat ho jako hada! Ten musí viset na nejbližším stromě!“ Řekl údajně Edvard Beneš v březnu 1948 na adresu svého někdejšího přítele Zdeňka Fierlingera. Možná vystihl přání mnoha lidí. Zdeněk Fierlinger, zrádce své strany a své země, se ale v klidu dožil 85 let.

V květnu byla schválena nová ústava a premiér Gottwald pronesl při této příležitosti v parlamentu agresivní projev, ze kterého jsme vybrali ilustrativní ukázku. Z delšího zásadního vystoupení ministra školství Zdeňka Nejedlého z konce tohoto měsíce jsme vybrali dvě pasáže: o tom, že mládež nečte Jiráska, a zmínku o chystaném vytvoření „nové školy“.

Dne 30. května 1948 se pak v Československu konaly parlamentní volby (rozhlasové zvukové záznamy k této události se bohužel v archivu nedochovaly). Jednotná (a jediná) kandidátka Národní fronty zcela ovládaná komunisty vylučovala i formálně jakoukoliv komunisty nekontrolovanou kandidaturu.

Výměna prezidentů a likvidace sociální demokracie

V červnu došlo pak ke změně i v prezidentském úřadu. Edvard Beneš abdikoval a prvním komunistickým prezidentem byl zvolen (toto slovo už tehdy mělo onu formální podobu následného komunistického období) předseda KSČ Klement Gottwald. K tomu jsme vybrali úryvek z rozjásané reportáže a Gottwaldova prvního projevu před občany v prezidentské funkci.

Čtěte také

Ve dnech 19. až 27. června 1948 se konal XI. sokolský slet, na kterém došlo ke spontánním projevům nesouhlasu občanů s nastupujícím režimem. Z dochovaných nahrávek (šlo většinou o záznamy ze cvičení) jsme vybrali alespoň krátkou ukázku. Paradoxně možná ve stínu této akce došlo na konci června ještě k jedné klíčové události sledovaného období – ke slučovacímu sjezdu KSČ a sociální demokracie.

V praxi to znamenalo likvidaci druhé jmenované. Z této akce se dochoval pouze krátký zvukový fragment, kde hovoří předseda sociální demokracie Zdeněk Fierlinger (agent sovětské NKVD), kterého jsme identifikovali pouze podle hlasu, v dokumentaci k nahrávce jmenován není, a tehdejší komunistický předseda vlády Antonín Zápotocký. 

Poslechněte si celý pořad v audiu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související