Jan Vávra: Politický marketing zatím vítězí

25. červenec 2021

Je známou pravdou, že veřejný prostor ovládá podvědomí. Většina populace se nerozhoduje racionálně, na základě odborných analýz, statistik a prognóz. Rozhoduje se pocitově, na základě dojmů, sympatií, přání. Má-li být demokratické rozhodování společnosti ku prospěchu, je třeba každou debatu předcházející důležitým společným rozhodnutím – jakým jsou například volby – co nejvíce racionalizovat.

To není samozřejmě jednoduché, obzvlášť v současné tržní společnosti, kdy se politika prodává jako každý jiný produkt a kdy se problémy nediskutují, ale komunikují. A všechny příručky komunikace hovoří jasně o tom, že každé sdělení musí být maximálně stručné, vizuálně nápadité a musí zasahovat především emoce. To je v přímém protikladu k původní představě voleb, kdy politici měli občanům předložit své programy, na jejichž základě by se voliči rozhodovali.

Čtěte také

Nejen v zemích se slabší demokratickou tradicí, jako je ta naše, ale i v zemích, které jsou pokládány za kolébku demokracie, jako je třeba Velká Británie nebo Spojené státy, se ale dnes občané rozhodují na základě dojmů a emocí, nikoli programů. Není divu, že se i u nás objevují názory, podle kterých žádný politický program není potřeba, nebo je dokonce na překážku. Naštěstí většina politických stran, včetně těch našich, programy stále – dokonce za pomoci početných týmů expertů – vypracovává. Některé programy jsou také překvapivě podrobné a konkrétní.

Odpovědi na důležité otázky chybí

Čtěte také

V současné předvolební kampani se ale o nich většinou moc nedozvíme a můžeme nabýt dojmu, že Česko žádné významnější problémy nemá. Nedozvíme se nic o způsobu, jakým chceme reagovat na změny klimatu, včetně potřeby přejít na jiné druhy energie a změnit způsob zemědělského hospodaření, nic o nutnosti změnit strukturu ekonomiky a přizpůsobit se rozvoji nových technologií, nic o naší představě evropské spolupráce a budoucí podoby EU, abych jmenoval jen několik příkladů.

Zatím je totiž hlavním tématem současné předvolební kampaně kvalita této kampaně, samozřejmě posuzováno čistě v technického hlediska. Jako by se politici i novináři smířili s tím, že volby rozhoduje marketing. Tím si ovšem do značné míry pod sebou podřezávají větev, protože nahrávají právě těm populistům, podle kterých žádný program není potřeba a stačí jedno správně zvolené heslo.

Marketingová manipulace

Podle zásad marketingu je selektivní výběr faktů legitimním nástrojem, pokud je proveden obratně. A je otázkou, zda se takové manipulaci dá čelit trpělivým vysvětlováním nebo spíše zase jen jinou šikovnou manipulací.

Když se podíváme na významná rozhodnutí z nedávné doby, vidíme, kolik z nich bylo učiněno pod vlivem marketingové manipulace a často i na základě nepravdivých informací. Přitom z čistě technického hlediska byly dodrženy demokratické mechanismy. Za všechny jmenujme třeba rozhodnutí o Brexitu.

Zbožštění politického marketingu, který čím dál více ovládá náš veřejný prostor, oslabuje i roli médií a postavení novinářů. Novináři najednou jakoby nejsou potřeba a veškerá veřejná debata se přesouvá na sociální sítě. Pokud ovšem nemá být náš politický provoz řízen čistě on-line průzkumy voličských preferencí, které jsou výsledkem momentálních nálad největší části veřejnosti, měla by být společným zájmem médií i nepopulistických politiků snaha společenskou debatu co nejvíce racionalizovat.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Jan Vávra
Spustit audio

Související