Jak může primitivní rebelantství zasáhnout do politiky? Odpověď hledá Martin C. Putna v knize marxistického historika Hobsbawma

3. říjen 2023

Studie, obsažené v knize britského marxistického historika a intelektuála Erica Hobsbawma „Primitivní rebelové“, se věnují primitivním formám společenské agitace. Publikace, kterou vydalo nakladatelství Academia, pojednává o fenoménu zbojnictví, rebelství či anarchismu od Jánošíka až ke španělským anarchistům 30. let.

Nakolik je „rebelantství“ možné zachytit, studovat a do jisté míry se jím i inspirovat? A kde všude můžeme rebely najít?

Hobsbawm hovoří o sociálním zbojnictví, tajných vesnických společenstvích, rolnických revolučních hnutích milenialistického typu, ale také o mafii. Popisuje fungování preindustriálních městských gangů a dělnických náboženských bratrstev.

Bandita nabízí příběh chudáka, který se prosadil

Jak Eric Hobsbawm mimo jiné píše:

Čtěte také

„Široká veřejnost se obvykle nenechala odradit, ani když si zbojník, který se necítil příliš vázán svým společenským posláním, žil v přepychu a své bohatství okázale stavěl na odiv … To nejzajímavější na banditovi vždy bylo a je, že nabízí příběh chudáka, který se prosadil, a stává se tak jakousi náhražkou za neschopnost širokých mas vymanit se z vlastní chudoby, bezmoci a poddajnosti. Okázale utrácející zbojník, podobně jako kluk ze slumu, který se vypracoval na úspěšného boxera a vystavuje na odiv svůj pozlacený cadillac a diamantové zuby, je svým obdivovatelům paradoxně blíže, než by se mohlo zdát; pokud se ovšem příliš nevzdálí své roli hrdiny, do které ho lid obsadil.“

Nakolik můžeme „rebelantská“ hnutí označit za reformní či revoluční? Jak zachytit samotnou jejich podstatu, jaký vliv mají na politický život země, která je zrodí? A v neposlední řadě, jak se mohou transformovat a začlenit do „moderních“ politických hnutí. To zajímá jak autora knihy Erica Hobsbawma, tak autora pořadu Ex libris Martina C. Putnu, který si publikaci vybral, pročetl a v komentářích i ukázkách ji představí.

Spustit audio

Související