20. století bylo stoletím konfliktů, dvou světových válek a nedozírných výdajů. Přesto lidstvo bohatlo. Jak si to vysvětlit?

21. únor 2023

Když se podíváme na dějiny lidstva, jde o mnoho a mnoho staletí obrovské bídy. Aby se stovky milionů, či dokonce miliardy lidí měly relativně dobře, to je záležitost z hlediska historie vlastně nedávná. Proč nastal zlom a lidstvo rychle zbohatlo? A jak s materiálním blahobytem naložilo? Ve své knize, jejíž název bychom mohli do češtiny přeložit jako Plahočení se za utopií, Hospodářské dějiny dvacátého století, se tomu věnuje americký historik hospodářských dějin Brad DeLong.

Zásadní přelom podle něj nastal kolem roku 1870. DeLong podrobně vypočítává, jak rostl příjem lidí před tímto datem a po něm.

Čtěte také

Během několika tisíců let lidské existence šlo primárně o jediné – přežít. Ekonomika prakticky nerostla, přírůstek byl jen minimální. Jinak než v naprosté bídě žila jen velmi omezená vrstva obyvatel.

Po roce 1770 se to začalo měnit, ale stále šlo jen o velmi pomalý pokrok. Skutečná změna nastala až kolem zmíněného roku 1870, a to díky třem faktorům – centralizaci výzkumu a jeho využití ve výrobě, vzniku centrálně řízené firmy a globalizaci, díky které vzdálenost prakticky přestala hrát roli.

Směřujeme nahoru nebo dolů?

Průměrný člověk je dnes podle profesora DeLonga téměř devětkrát bohatší, než tomu bylo v roce 1870. Naši předci by si takřka jistě mysleli, že s takovým bohatstvím musí svět připomínat ráj, doslova utopii.

Čtěte také

Ale to se nestalo. DeLong se ve své knize ptá, proč k tomu nedošlo. A tvrdí, že od roku 2010 jde vývoj, minimálně ve vyspělém světě, do kterého patří i Česko, spíše z kopce.

„Léta následující po roce 2010 přinesla rozsáhlé systém destabilizující vlny politického a kulturního vzteku, kdy jsou masy lidí různým způsobem a z různých důvodů nespokojeny a jsou přesvědčeny, že systém v jejich prospěch nefunguje tak, jak by měl,“ tvrdí autor.

Knihu i myšlenky Brada DeLonga vám nabídneme v pořadu Ex Libris, přečetl ji a okomentoval Ondřej Houska.

autor: Ondřej Houska
Spustit audio

Související