Alessio Terzi: Růst v zájmu dobra. Způsobí kapitalismus klimatickou katastrofu?

18. říjen 2022

Lidstvu hrozí klimatická katastrofa. Otázkou by nemělo být, zda jde o reálnou hrozbu, ale co proti ní hodláme udělat. Existuje vlivný myšlenkový proud, který tvrdí, že na vině je kapitalismus a neustálá posedlost růstem ekonomiky. Ekonom Alessio Terzi se ve své knize vydané Harvardovou univerzitu snaží ukázat, že je to nesmysl a že se při boji se změnami klimatu naopak bez kapitalismu a bez růstu ekonomiky neobejdeme.

Odpůrci dnešního modelu fungování společnosti poukazují mimo jiné i na ničení planety s ním spojené. Terzi ve své knize shrnuje jejich argumentaci takto:

Čtěte také

„Růst ekonomiky každé země je neoddělitelně spjat s nárůstem emisí skleníkových plynů a v dohledné budoucnosti se to nezmění.“

„Proto bychom se měli hospodářského růstu jakožto našeho cíle vzdát a usilovat o takovou ekonomiku, která by byla soběstačnější. Vydat se cestou inspirativních filozofií, které často pocházejí z východu. Udělat bychom to měli minimálně my v rozvinutých ekonomikách, zatímco ty chudé stále potřebují růst, aby se mohli postarat o své občany.“

To je podstata myšlenkového proudu zvaného nerůst. Hlásá, že pokud se ekonomického růstu nevzdáme, nevyhnutelně zničíme planetu. Terzi podrobně vysvětluje, proč je to podle něj nesmysl.

Zpochybnění konceptu osobní svobody

„Představte si takové jednoduché rozhodování spojené s osobní dopravou. Podle logiky nerůstu víme, že auta vytvářejí emise a ničí životní prostředí, ať už mají spalovací motor, elektromotor, nebo jde o hybrid. Dohodli jsme se, že stanovíme maximální povolenou míru emisí, které můžeme vypustit, což znamená, že společnost jako celek může za jeden rok procestovat jen předem stanovený počet kilometrů.“

Pokud by existoval ekosocialismus, tak by každé takové rozhodnutí muselo být učiněno buď společně, nebo na základě souboru pravidel.
Alessio Terzi

„A teď si představte, že se vaše babička necítí dobře. Měli byste ji odvézt do nemocnice. Šlo by o legitimní využití části kilometrů, které společnost za ten rok může procestovat? Hraje roli to, jestli jí je 75 nebo 95 let. Kdo o tom rozhodne?“

Čtěte také

Terzi uvádí, že v kapitalistickém systému existuje cenový nástroj, skrz něhož má každé podobné rozhodnutí, které funguje na decentralizované úrovni, svou jasně danou cenu.

„V principu tedy funguje tak, že se rozhodnete vy sami ze znalosti toho, kolik vás to bude stát. Pokud by existoval ekosocialismus, tak by každé takové rozhodnutí muselo být učiněno buď společně, nebo na základě souboru pravidel, která by postihovala všechny představitelné situace. To ovšem dramaticky zpochybňuje koncept osobní svobody.“

Je za změny klimatu skutečně odpovědný systém neustálého růstu ekonomiky? Ptá se Alessio Terzi ve své knize Růst v zájmu dobra. Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu. 

autor: Ondřej Houska
Spustit audio

Související