Interaktivní videohra pomáhá vyučujícím otevřít téma sebekontroly v online světě

3. červen 2024

„První, co udělá dítě, které dostane mobilní telefon, je, že se připojí do třídní chatovací skupiny. Děti na prvním stupni základních škol používají mobil spíš k socializaci, ne k učení,“ vysvětluje Michal Kaderka, který učí mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Když dáte dítěti mobilní telefon, měli byste mu dát také informace, tedy něco jako iniciační rituál. Tím, že mu dáte mobil, vystavujete ho úplně jinému světu, a proto by měly přijít instrukce.“

Klima ve třídě ovlivňuje dění v chatovací skupině

„Sžívání s technologiemi je proces učení, to potvrdí každý rodič. Ve třídě se učíte bránit šikaně, jak se k sobě chovat, podobně je to v digitálním prostředí – chatovací skupině třídy – problém ale je, že my učitelé to často nevidíme,“ upozorňuje Kaderka.

Čtěte také

„Pomoci mohou rodičovské kavárny, kde se probere to, jaká rizika v online světě jejich dětem hrozí, a zde je důležitá spolupráce mezi školou a rodinou,“ myslí si člen Učitelské platformy.

„Dnešní děti se na rozdíl od předchozích generací setkávají s digitálními technologiemi poprvé jako se zábavou. My je musíme učit, že digitální zařízení a online prostor neexistují jen proto, aby nás bavily. Ve škole získají digitální kompetence související s bezpečností nebo ochranou dat.“

Digistories Alex

Čím dál větší část života se přesouvá do online prostředí. Co když už ale digitální svět přeroste přes hlavu? Na příběhu kamarádů Alexe a Ley interaktivní videohra Digistories: Alex programu Jeden svět na školách (projektu Člověka v tísni, do kterého je zapojeno 4 000 škol) poukazuje na význam zdravých návyků v digitálním světě a schopnosti seberegulace, ale také na možné důsledky nadměrného užívání digitálních technologií.

V podcastu Reparát popisuje zkušenosti se zapojením hry do výuky žáků 6. třídy Lucie Tetivová, učitelka z pražské Základní školy Botičská.

Jak pomáhá interaktivní videohra vyučujícím otevřít téma zdravých návyků v digitálním světě? Jak se vyrovnat v praxi s faktem, že klima třídy ovlivňují chatovací třídní skupiny? Jak mluvit s žáky a studujícími o důsledcích nadměrného užívání digitálních technologií?

Spustit audio