Historie Sokola

22. únor 2013
Třetí dimenze

Sledujeme historické zvraty spojené s vývojem Sokola do roku 1989.

Česká obec sokolská v roce 2012 slaví 150. výročí svého založení. Miroslav Tyrš, čerstvý doktor estetiky, a o deset let starší Jindřich Fügner, obchodník a ředitel pražské pobočky italského bankovního domu, založili vlastenecky orientovaný tělocvičný spolek v roce 1862. Jeho hesly byly statečnost, mravnost, síla, vytrvalost, láska k vlasti a svobodě. Sokol je jednou z nejstarších sportovních organizací na světě a sehrál během celé existence významnou roli v boji za svobodu a demokracii. Jeho historii věnujeme dnešní Třetí dimenzi.

Sokolský slet v roce 1920

Jaká se jeví historie Sokola očima současných historiků? Jakou roli sehrál Sokol v české minulosti? Co nabídne souhrnná chystaná výstava k příležitosti 150 let od vzniku Sokola?

Hosty Petra Mančala budou historikové Jan B. Uhlíř, Michal Burian a pamětnice sokolských sletů Dagmar Evaldová a Hana Šikolová.

Třetí dimenze začíná dnes ve 14.00.