Antičtí Římané na Moravě

20. květen 2015
Třetí dimenze

Naším územím procházeli římští obchodníci, během válek i římské legie...

Území dnešní České republiky sousedilo v prvních čtyřech staletích n. l. s římským impériem. Z archeologických nálezů se vědci snaží vyčíst, jakou podobu měly kontakty starých Římanů s barbarskými kmeny, zejména s Germány. Problematice se v repríze věnuje také dnešní Třetí dimenze.

Jaká je pravděpodobnost, že během markomanských válek na našem území s vojáky pobývali následník trůnu a pozdější císař Tiberius či jindy Marcus Aurelius? Čím mezi sebou obchodovali Římané a Germáni? Jaké stopy po římských táborech najdeme na území jižní Moravy?

Hosty Martiny Maškové byli Lubomír Košnar z Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty UK a Balasz Komoróczy z Archeologického ústavu AV ČR Brno.

Třetí dimenze začíná dnes ve 14.00.

Témata Třetí dimenze od 3. ledna do 7. ledna:

Pondělí: cesty české ústavnosti
Úterý: vysoká škola hrou
Středa: antičtí Římané na Moravě
Čtvrtek: Češi vládnou EUSO
Pátek: výchova dětí v Čechách

autor: mam
Spustit audio